ارکان تصمیم گیرنده شرکت تعاونی

نوشته شده در تاریخ: ۲۹ شهریور ۱۳۹۵

در این مقاله کارشناسان موسسه حقوقی درسا بطور اختصاصی به ارکان تصمیم گیرنده شرکت تعاونی و تعاریف این ارکان می پردازند.

ارکان تصمیم گیرنده شرکت تعاونی

ارکان تصمیم گیرنده شرکت تعاونی

ارکان تصمیم گیرنده شرکت تعاونی

بطور کلی ارکان تصمیم گیرنده شرکت تعاونی را میتوان به دو مورد زیر محدود کرد

۱٫مجمع عمومی عادی

مجمع عمومی عادی حداقل سالی یک بار پس از پایان سال مالی جهت انجام وظایف قانونی خود با دعوت هیئت مدیره تشکیل گردیده و دارای وظایفی میباشد که در مقاله مجمع عمومی شرکت بطور کامل توضیح داده شده است.

۲٫مجمع عمومی فوق العاده

بطور خلاصه میتوان گفت که مجمع عمومی فوق العاده بنا به تقاضای کتبی حداقل یک سوم اعضای تعاونی و یا اکثریت مطلق اعضا هیئت مدیره و یا بازرس و یا بازرسان با حضور حداقل دو سوم اعضا کل مجمع تشکیل می شود قابل ذکر است که برای اطلاعات بیشتر میتوانید به مقاله مجمع عمومی شرکت مراجعه فرمایید.

امید است که مقاله ارائه شده پیرامون ارکان تصمیم گیرنده شرکت تعاونی اطلاعات مفیدی را در اختیار شما قرار داده شده باشد در صورت هرگونه سوال و مشاوره میتوانید با کارشناسان موسسه حقوقی درسا تماس حاصل فرمایید همچنین در مواردی همچو ثبت شرکت ، ثبت برند ، اخذ کد اقتصادی ، موسسه حقوقی و… نیز میتوانید از اطلاعات و تجربیات کارشناسان درسا بهرهمند شوید.