امور ثبت شرکتها باعث هویت بخشی به فعالیت تعاونی ها می شود

نوشته شده در تاریخ: ۰۸ مرداد ۱۳۹۵

در این مقاله کارشناسان موسسه حقوقی درسا میپردازند به کارگاه آموزشی سامانه جامع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری در تهران که با حضور معاونین امور تعاون ادارات کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی سراسر کشور و مسئولین و کارشناسان اداره کل ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری به مدت یکروز با هدف اتخاذ راهبردها و برنامه های مشترک و تشریح سامانه جامع اداره کل ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با رویکرد تکالیف قانونی و دولت الکترونیک در محل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی  که این امور ثبت شرکتها باعث هویت بخشی به فعالیت تعاونی ها می شود برگزار شد. تا افراد پیگیر آخرین خبرهای ثبت شرکت و مسایل مربوطه از آن ها مطلع شوند.

 

امور ثبت شرکتها باعث هویت بخشی به فعالیت تعاونی ها می شود

امور ثبت شرکتها باعث هویت بخشی به فعالیت تعاونی ها می شود

امور ثبت شرکتها باعث هویت بخشی به فعالیت تعاونی ها می شود

دکتر حسینی نیا معاون امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در سمینار کشوری کارگاه آموزشی یک روزه سامانه جامع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری در تهران پیرامون این موضوع که  امور ثبت شرکتها باعث هویت بخشی به فعالیت تعاونی ها می شود گفت:  سازوکار بخشیدن به مسیر فعالیت شرکتهای تعاونی در ساختار و نظامی منسجم و شفاف با همکاری اداره کل ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری باعث کاهش دعاوی حقوقی می گردد.

وی از همراهی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در امر توسعه تعاونی ها با تسهیل امور ثبتی ،تقدیر نمود و افزود: امور مربوط به ثبت شرکتهای تعاونی به عنوان یک کار زیربنایی در این وزارتخانه تعریف شده و با همکاری اداره کل ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری در جهت رفع موانع و مشکلات این بخش گام برخواهیم داشت.

مدیرکل ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ، جناب مرتضی ادب، نیز در این سمینار از بازخوانی ارائه خدمات ثبت شرکت به تعاونی های کشور با رویکرد بهبود فرآیندهای مشترک بین سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی خبر داد و گفت: اداره کل ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری با توجه به اهمیت تعاونیها و به منظور بهبود فضای کسب و کار در حیطه ماموریتهای خود اقدامات قابل توجهی انجام داده است.

وی در ادامه موضوع امور ثبت شرکتها باعث هویت بخشی به فعالیت تعاونی ها می شود به سامانه جامع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اشاره کرد و با بیان اقدامات صورت گرفته به منظور ارائه خدمات در فضای مجازی و به صورت الکترونیکی افزود: این سازمان تا کنون بسیاری از نقطه نظرات بخش تعاون را در سامانه های جامع خود به منظور تسهیل امور ثبتی این تعاونیها لحاظ داشته و با افزایش همکاریها در این زمینه انشاءاله گامهای موثری برداشته خواهد شد.

متقاضیان ثبت شرکت و افرادی که پیگیر خبرهای مربوط ثبت شرکتها ، موسسه ها غبر‌تجاری و خبرهای پیرامون آن هستند میتوانند در بخش اخبار وبسایت درسا به بروزترین خبرها دسترسی داشته باشند و یا از اطلاعات بروز کارشناسان درسا بهرهمند شود تا در امور ثبت شرکت ، اخذ گرید ، ثبت برند و … طبق قوانین و مزیتهای جدید اعلام شده از ادارات مربوطه بهترین راه و روش را برای انجام مراحل اداری خود بکار گیرند.

 

منبع : روابط عمومی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور