امور قراردادها

نوشته شده در تاریخ: ۱۷ مرداد ۱۳۹۵

قراردادها انواع مختلفی دارند که از جمله این قراردادها در قسمت ذیل آمده است.

  • قرارداد نقدی(Spots)

در این نوع قرارداد خریدار باید کل مبلغ قرارداد را به علاوه ی کارمزد کارگزارها به صورت نقد پرداخت نماید و فروشنده نیز باید حداکثر در مدت سه روز کالای معامله شده را به خریدار تحویل دهد.

  • قرارداد سلف(Forwards)

در این مدل قرارداد کل مبلغ در هنگام انجام معامله توسط خریدار پرداخت می شود و فروشنده قولی می دهد مبتنی بر تحویل کالا در تاریخ و زمانی مشخص.

  • قرارداد آتی(Futures)

در این صورت فروشنده با توجه به قرارداد صلح مقدار معینی از دارایی مشخص را در مقابل مبلغی معین به دیگری صلح می کند.طبق این قرارداد فروشنده مقدار معینی از دارایی مشخص را در برابر مبلغ معین به دیگری صلح میکند.بر طبق این قرار داد,فروشنده مقداردارایی مورد مصالحه را در سررسید مشخص تحویل داده و خریدار نیز مبلغ مورد مصالحه را در سررسید می پردازد.طرفین در قالب شرط ضمانت عقد به اتاق پایاپای وکالت می دهند که از وجه الضمان آنها متناسب با نوسانات قیمت در بورس به طرف دیگر اباحه تصرف کند همچنین هر یک از دوطرف معامله می توانند قبل از سررسید با انعقاد قرارداد صلح دیگری,شخصی ثالث را جایگیزین خود در قرارداد صلح اولیه نماید و بعد از تسویه,از قرارداد خارج شوند و تمامی قراردادها در زمان سررسید مقرر تسویه خواهند شد.

  • قراردادمعاوضه

معامله بصورت مبادله یک دارایی فیزیکی یا یک تعهد در برابر یک دارایی فیزیکی باتعهد دیگر به منظور کاهش یا تمدید زمان سررسیدمعامله و یاافزایش /کاهش نرخ برگه های معاملاتی جهت حداکثرنمودن درامد معاملاتی و یا کاهش هزینه های مالی ان . این قرارداد میتواند به صورت خرید ارز از یک بازار نقدی و فروش ان بلافاصله در یک بازار سلف انجام گیرد .

  • قرارداد اختیار معامله

این قرارداد شامل ۲ مرحله زیر می باشد :

الف)قرارداد اختیار خرید :

به موجب این قرار دادعرضه کننده کالا حق خرید مقدار معینی از کالای موردنظر و منطبق با استاندارد  بورس را در زمان معین و با قیمت مشخص به طرف قرارداد مصالحه می  نماید بدون ان که طرف دوم ملزم به خرید ان باشد .

ب)قرار داد اختیار فروش

قراردادی است که به عنوان شرط ضمن عقد لازم که به موجب ان یک طرف قرارداد (خریدار)حق فروش مقدار معینی از کلای موردنظر  و منطبق با استاندارد بورس را در زمان معین و با قیمت مشخص با طرف دیگر (فروشنده) ملزم به فروش ان باشد .

  • قراردادهای صلح

با توجه به جایگاه عقد صلح در قانون مدنی و به منظور تسهیل در انعقاد و اجرای قراردادها سعی شده است از ظرفیتهای وسیع عقد مزبور استفاده شود .

  • قراردادهای خاص موضوع ماده ۱۰ قانون مدنی

ماده ۱۰قانون مدنی به عنوان اصل ازادی قراردادها مورد قبول قانون گذار می باشد . بنابراین شرکت بورس کالای ایران در نظر دارد قراردادهای مزبور را پس از انجام مراحل کارشناسی حقوقی  براساس ماده ۱۰ قانون مدنی اجرایی نماید.

موسسه حقوقی درسا در زمینه امور قراردادها و امور اداری ,ثبتی ,حقوقی و… اماده ارائه خدمات به شما عزیزان می باشد .