تفاوت شرکت و اشاعه

نوشته شده در تاریخ: ۲۹ مرداد ۱۳۹۵

کارشناسان موسسه حقوقی درسا با توجه به سوال های  فراوان کاربران درباره تفاوت شرکت و اشاعه اقدام به تهیه این مقاله کرده اند تا افراد بتوانند با خواندن این مقاله به پاسخ خود در امر ثبت شرکت برسند.

تفاوت شرکت و اشاعه

تفاوت شرکت و اشاعه

تفاوت شرکت و اشاعه

قبل از آنکه به تفاوت شرکت و اشاعه پرداخته شود بهتر است ابتدا به تعاریفی از شرکت و اشاعه اشاره شود لذا در زیر ابتدا به تعاریف آن ها پرداخته میشود و سپس فرق و تفاوت شرکت و اشاعه بیان می‌شود.

تعریف شرکت

بطور مختصر در تعریف شرکت میتوان اینچنین گفت که به مجموعه افرادی گفته می‌شود که بر اساس یک قرارداد مشترک به قصد منقعت گرد هم جمع شده اند و سود به دست آمده از فعالیت را بین خود تقسیم می‌کنند.

تعریف اشاعه

اشاعه را میتوان اینگونه تعریف کرد که اجتماع حقوق مالکین به نحو مشاع ، بدون قصد منفعت . اینگونه نیست که اشاعه اجتماع حقوق افراد در چیزی است که هیچ منفعتی ندارند بلکه قاعدتاً مالی که منفعت نداشته باشد قیمت ندارد . مقصود از شرط عدم قصد منفعت این است که عمل اشاعه بدون قصد منفعت باشد نه این که هر یک از شرکاء از حصه مشاعی خود منافعی نبرند.

تفاوت شرکت و اشاعه

حال با توجه به تعاریف فوق  میتوان تفاوت شرکت و اشاعه را در موارد زیر دانست :

  1. شرکت اجتماع حقوق شرکاء است به قصد منفعت و در اشاعه قصدمنفعت وجود ندارد
  2. شرکت در نتیجه عقد و اختیار حاصل می شود مثل شرکتی که به جهت حفرقنات تأسیس می شود . ولی اشاعه اغلب ممکن است قهری باشد مانند حقی که وراث پس از فوت مورث در ترکه او پیدا می کنند یا این که دو خرمن متعلق به دو نفر در نتیجه وزش باد و یا اشتباه داخل هم بشود.

  1. شرکت برای مدت معین و یا غیر محدود تشکیل می شود و معمولاً شرکا نمی توانند جز در موارد لازم و یا طبق حکم دادگاه سهم خود را افراز نمایند ولی در اشاعه هر شریک می تواند هر موقع بخواهد سهم خود را افراز نماید.

  1. در شرکت انتقال سهم الشرکه تابع تشریفاتی است و در بعضی از آنها رضایت شرکاء دیگر لازم است ولی در اشاعه انتقال حصه مشاع از ناحیه هر یک از شرکاء مانعی ندارد.

جهت هرگونه سوال  و مشاوره در این زمینه و زمینه های دیگر از قبیل ثبت شرکت ، ثبت موسسه حقوقی ، اخذ کد اقتصادی ، ثبت برند و… میتوانید با موسسه حقوقی  درسا تماس حاصل فرمایید تا بتوانید به بهترین وجه ممکن و با استفاده از یک وکیل خوب  امور حقوقی خود را پیش ببرید.