ثبت شرکت خدماتی

نوشته شده در تاریخ: ۱۴ تیر ۱۳۹۵

 

در این مقاله کارشناسان مجرب موسسه حقوقی درسا به بررسی شرایط و مدارک لازم جهت ثبت شرکت خدماتی در کرج می پردازند. این نوع ثبت شرکت به دو صورت سهامی خاص و مسولیت محدود انجام می شود. در ذیل اطلاعات بیشتر در این باره داده شده است:

ثبت شرکت خدماتی

ثبت شرکت خدماتی

مدارک ثبت  شرکت خدماتی سهامی خاص

 1. کپی مدارک شناسایی : کارت ملی  – شناسنامه
 2. اصل گواهی عدم سوء پیشینه
 3. امضای اقرار نامه
 4. مجوز در صورت مجوزی بودن موضوع
 5. (تنظیم وکالتنامه بنام وکیل برای دریافت مجوز)

شرایط ثبت شرکت خدماتی سهامی خاص

 1. حداق ۳ نفر عضو + ۲ نفر بازرس (بازرسین نباید از اعضا باشند)
 2. حد اقل سرمایه ۱۰۰۰۰۰ تومان
 3. پروسه زمانی ثبت = ۲۰ روز کاری
 4. حداقل ۳۵ درصد سرمایه نقدا پرداخت شود.

 

مدارک ثبت  شرکت با مسئولیت محدود

 1. کپی مدارک شناسایی : کپی شناسنامه و کارت ملی
 2. اصل گواهی عدم سوء پیشینه
 3. امضای اقرارنامه
 4. مجوز در صورت مجوزی بودن موضوع

شرایط ثبت  شرکت خدماتی با مسئولیت محدود

 1. وجود حد اقل ۲ نفر عضو
 2. ۱۰۰,۰۰۰ تومان سرمایه اولیه
 3. تعهد یا پرداخت کل سرمایه
 4. پروسه زمانی ثبت = ۱ ماه کاری

میتوانید با ارائه مدارک بخش مربوط دلخواه خود،چه ثبت شرکت سهامی خاص یا چه ثبت شرکت با مسولیت محدود به وکلای حقوقی درسا تا کارهای مربوط به ثبت شرکت در کرج را آنها انجام دهند و شما را در این را همراهی کنند.