ثبت شرکت در منطقه آزاد اروند

نوشته شده در تاریخ: ۰۳ مرداد ۱۳۹۵

۰۲arvandدر این مقاله قصد داریم به صورت دقیق دررابطه با  ثبت شرکت در منطقه آزاد اروند صحبت کنیم.این مقاله توسط کارشناسان مجرب موسسه حقوقی درسا تنظیم شده و امیدواریم بتواند به شما عزیزان در امر ثبت شرکت کمک کند.مدارک لازم جهت ثبت شرکت در منطقه آزاد اروند در کرج مطابق ذیل است:

ثبت شرکت:

خدمات ثبت شرکت و سرمایه گذاری در منطقه آزاد اروند ، شرایط معافیت مالیاتی ۲۰ ساله ، معافیت عوارض گمرکی و ثبت شرکت در سایر مناطق آزاد ایران بر اساس قانون تجارت.

ثبت شرکت در منطقه آزاد اروند

مدارک مورد نیاز برای ثبت شعبه شرکت ایرانی در منطقه آزاد اروند:

۱-دریافت مجوز فعالیت اقتصادی از معاونت سرمایه گذارای سازمان
۲- ارایه آگهی تأسیس شعبه شرکت در منطقه آزاد اروند صادره از اداره ثبت شرکتهای محل ثبت شرکت اصلی.
(توجه شود نشانی شعبه شرکت باید در محدوده منطقه آزاد اروند باشد و ثبت شعبه ای که نشانی آن خارج از محدوده منطقه آزاد است مقدور نمی باشد.)
۳- یک نسخه فتوکپی برابر با اصل مدارک یاد شده ذیل:
۱-۳) اساسنامه شرکت
۲-۳) اظهارنامه ثبت شرکت (برای شرکتهای سهامی خاص)
۳-۳) شرکتنامه و تقاضانامه (برای شرکتهای با مسئولیت محدود و تعاونی ها)
۴-۳) آگهی تأسیس شرکت ( روزنامه رسمی)
۵-۳) آگهی آخرین تغییرات هیئت مدیره و صاحبان امضاء مجاز شرکت
۴- پرداخت حق الثبت به مبلغ ۱٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال به حساب شماره ۰۱۰۵۹۳۱۲۵۰۰۰۸ نزد بانک ملی ایران شعبه مرکزی خرمشهر به نام سازمان منطقه آزاد اروند