ثبت شرکت در کیش

نوشته شده در تاریخ: ۱۰ تیر ۱۳۹۵

 

در مقاله ثبت شرکت در مناطق آزاد به بررسی مزایا و مدارک لازم و … مناطق آزاد پرداختیم. حال در این مقاله که توسط وکلای حقوقی و کارشناسان مجرب موسسه حقوقی درسا آماده شده است به طور خاص به ثبت شرکت در کیش می پردازیم تا ببینیم چه مزایا و سود در صورت ثبت شرکت و چه مدارکی جهت ثبت شرکت نیاز است.

ثبت شرکت در کیش

ثبت شرکت در کیش

مزایای ثبت شرکت در کیش

مزایای شرکتها چه مسولیت محدود و چه سهامی خاص که در کیش مشغول به فعالیت هستند به صورت ذیل است:

۱- ۲۰ سال معافیت جهت هر نوع فعالیت اقتصادی
۲- ورود اتباع خارجی بدون اخذ ویزا
۳- ثبت شرکت با تابعیت سهامداران صد درصد خارجی
۴- ضمانت و حمایت قانونی از سرمایه گذاران خارجی
۵- عدم محدودیت انتقال ارز به دیگر نقاط آزاد ایران و سایر کشورها
۶- خدمات پولی و بانکی متفاوت
۷- خدمات بانکی و بیمه ای (دولتی و خصوصی) گسترده
۸- تسهیل در معاملات ارزی
۹- فعالیت بورسی بین المللی اوراق بهادار و بورسی نفت و محصولات پتروشیمی
۱۰- معاف از پرداخت حق گمرکی جهت واردات مواد اولیه و ماشین آلات صنعتی واحدهای تولیدی
۱۱- تشریفات ساده و راحت جهت صادرات مجدد و ترانزیت کالا
۱۲- تسهیل در مقررات جهت ورود کالاهای مجاز
۱۳- امکان صادر کردن کالای تولید شده در جزیره کیش به کلیه کشور جمهوری اسلامی در چهارچوب نظام ارزش افزوده
۱۴- اجاره بلندمدت زمین به خارجیان
۱۵- هزینه های مصرف انرژی مناسب

مدارک لازم جهت  ثبت شرکت در کیش

موسسه حقوقی درسا آماده ثبت شرکت اعم از سهامی خاص یا مسولیت محدود در کیش است و مدارکی که جهت ثبت شرکت در کیش نیاز است بشرح ذیل است:

الف) مدارک ثبت شرکت با مسئولیت محدود در کیش
۱- شرکتنامه تکمیل شده که به امضاء کلیه شرکا رسیده باشد ۲ نسخه
۲- تقاضانامه ۲ نسخه
۳- اساسنامه۲ نسخه
۴- صورتجلسه مجمع عمومی و موسسین ۲ نسخه
۵- تصویر صفحه اول شناسنامه و کارت ملی کلیه شرکا و مدیران شرکت (جهت افراد حقوقی بجای فتوکپی شناسنامه، آگهی روزنامه رسمی ارایه شود.)
۶- تقویم نامه سرمایه غیرنقدی توسط شرکا (اگر تمام یا بخشی از سرمایه به صورت غیرنقدی باشد شرکت جهت اخذ مجوز معرفی خواهد گردید.)
ب) مدارک ثبت شرکت سهامی خاص در کیش
۱- اظهارنامه ۲ نسخه
۲- اساسنامه ۲ نسخه
۳- صورت جلسه مجمع عمومی و موسسین
۴- صفحه اول شناسنامه و کارت ملی کلیه مدیران و سهامداران و بازرسین
۵- گواهی پرداخت حداقل ۳۵% سرمایه از یکی از بانکهای جزیره کیش

 صادرات کالا در منطقه آزاد کیش:

 1. صادرات کالاهای ساخته شده در کیش اعم از اینکه مواد اولیه استفاده شده در آنها از منابع داخلی یا خارجی تهیه شده باشند کلا مجاز میباشد.
 2. صادرات کالاهای تولید شـده در منطقه به داخل کشور در چهار چوب نظام ارزش افزوده از پرداخت حقوق گمرکی معاف می باشند.
 3. صــادرات کالاهای خارجی اعم از مصرفی ماشـین آلات و مواد اولیه به سـرزمین اصلی مجاز می باشد اما ترخیص آنها منوط به رعایت مقررات عمومی صـادرات واردات کشور میباشد .
 4. صادرات کالاهای ساخت داخل کشور از منطقه آزاد کیش به کشورهای خارجی مستلزم رعایت مقررات عمومی صادرات و واردات کشور میباشد .
 5. خروج کالاهایی که از نقاط مختلف کشور به منظور تعمیر یا تکمیل بصورت موقت وارد جزیره میشوند مجاز بوده و در اینحالت بابت ارزش دســتمزد عملیات انجام شده و یا تعمیر و تکمیل مبلغی مطالبه نخواهد شد و تنها برای قطعات و لوازمی که تعویض یا اضافه شده اســت حقوق گمرکی و ســود بازرگانی طبق مقــررات عمومی صادرات و واردات کشور منظور خواهد شد .
 6. خروج کالاهای که برای تعمیر و یا تکمیل صورت می گیرد آزاد است و هنگام بازگرداندن آنها عوارض بندری و فرودگاهی مطالبه نخواهد شد . تسهیلاتی که در دسترس وارد کنندگان در جزیره کیش قرار می گیرد: واردات هر نوع کالا به منطقه آزاد کیش به جز کالاهایی که به موجب شـرع مقدس اسلام یا براساس مقررات ویژه منطقه غیرمجاز شناخته شده اند آزاد است.

واردات کالا در منطقه آزاد کیش

 1. لوازم و مصالح ساختمانی با تشــخیص و صلاحدید سازمان از پرداخت عوارض گمرکی معاف میباشند.
 2. ماشــین آلات مواد اولیه یدکی واحدهای تولیـدی و صنــعتی از حقوق گمـرکی معاف میباشد.
 3. سایر کالاها ملزم به پرداخت عوارض گمرکی می باشد و در صورت ترانزیت۳/۰ درصد و صدور مجدد یک درصد از کل قیمت کالا به عنوان هزینه خدمات دریافت میشود.
 4. واردات کالا برای نگهـداری موقت در انبار مخصــوص منطقه برای مدت مشخص مجاز میباشد.
 5. واردات کالاهای تولید شده در مناطق آزاد ایران به منطقه آزاد کــیش مشـمول تخفیف ۵۰% در عوارض گمرکی می باشد.

تعرفه های عوارض گمرکی در کیش

 • کالاهای مصرفی در کیش بین ۲% تا ۷%
 • کالاهای بازرگانی بین ۳% تا۲۰%

مقررات پولی بانکی:

 1. بانکـ ها و موسســات اعتباری می توانند با ســرمایه ایــرانی یا خارجی و یا بـا مشارکت ایرانی و خارجی در منطقه آزاد کیش به ثبت برسند.
 2. تاسیس بانک، موسسه و افتتاح شعب بانک ها و موسسات ایرانی یا خارجی در منطقه آزاد کیــش، موکول به پیشنهاد سـازمان منطقه آزاد کیـش، صدور مجوز تاسیس از طرف بانک مرکزی و ثبت در منطقه آزاد کیش است.
 3. تاسیـس دفاتــر نمایندگی بانکــ ها و موسســات ایرانی یا خارجی موکـــول به موافقت سازمان منطقه آزاد کیش، اخذ تاییدیه بانک مرکزی در مورد مسـئول دفتــر نمایندگی و ثبت در منطقه آزاد کیـش است. این دفاتر مجـاز به انجــام هیچگونه معاملات و عملیات بانکی نمی باشند.
 4. ســرمایه بانک ها و موسســات می تواند تا ۱۰۰ درصـد متعلق به اتباع خارجی یا ایرانی و یا ترکیبی از این دو باشد.
 5. واحد های بانکی در منطقه آزاد کیـش می توانند بر حسـب مجوز دریافتی به بانکــداری برون مـرزی اشتـغال ورزند. واحدهــای بانکی برون مرزی از انجــام عملیــات و معاملات به ریال ایـران ممنوع هســتند و باید معاملات و عملیــات خود را منحصرا” با پول های خارجی انجام دهند.
 6. تاسـیس بانک یا موسسه در منطقه بصورت شـرکت سهامی عام یا خاص با ســهام با نام طبق مقـررات مندرج در لایحه اصــلاح قسـمتی از قانون تجارت مصوب سال ۱۳۷۴ مجاز است.

حداقل سرمایه واحد های بانکی در منطقه آزاد کیش به شرح ذیل تعیین میگردد:

 1. واحد های بانکی درون مرزی: بانک: حداقل ۳۵ میلیارد که صد در صد آن بایدبصورت نقد نزد بانک مرکزی سپرده شود. موسسـه اعتباری: حداقل ۱۵ میلیارد ریال که صد در صـد آن باید بصورت نقد نزد بانک مرکزی سپرده شود. شـــعبه بـانک یا موسسـه اعتبــاری خارجی: حداقــل ۱۰میلیــارد ریال که صد در صد آن باید به صورت نقد نزد بانک مرکزی سپرده شود.
 2. واحد های بانکی برون مرزی: بانک: حداقل ۱۰ میلیون دلار که ۱۰ % آن باید به صورت نقد نزد بانک مرکزی سپرده شود.
 3. شـــعبه بانک یا موسـسـه اعتبــاری خــارجی: حداقــل ۳ میلیون دلار که ۱۰۰% آن باید بصــورت نقد نزد بانک مرکـزی سپرده شود.

صرافی:

 1. تاسیس صرافی در منطقه آزاد کیش منوط به پیشنهاد سـازمان و صدور مجوز بانک مرکزی است.
 2. تاسیس صرافی منحصرا” بصورت شرکت تضامنی مجاز است و حداقل سرمایه پرداخت شده صرافی ها معادل پانصد میلیون ریال است .

فعالیت های ارزی در منطقه آزاد کیش:

 1. خرید و فروش کلیه ارزها در مقابل ریال یا سـایر ارزها و کلیه معاملات و نقل و انتقــالات ارزی در منطقــه آزاد کیـش توسط اشــخاص حقیقی و حقوقی آزاد است.
 2. نقل و انتقال کلیه ارزهای خارج از کشور به منطقه آزاد کیش به سایر مناطق آزاد کشـــور و خارج از کشور آزاد اســت. نقل و انتقــال ارز به هر شــکلی از منطقه آزاد به ســایر نقاط کشور و بالعکس تابع ضوابط و مقررات ارزی کشور خواهد بود.
 3. نــرخ خرید و فروش ارزها و همچنین تبدیل آنها به ریال در منطقه آزاد کیش بر اساس عرضه و تقاضا در بازار آزاد تعیین می گردد.
 4. معـاملات کلیه واحدهــای بانکی در منطقـــه به ریال ایرانی مشــمول مقررات قانون عملیــات بانکی بدون ربا خواهد بود. این بانک ها در معاملات ارزی خود مجاز به رعایـت رویه های بین المللی بانکی هستند.
 5. موسســات اعتبــاری، مجاز به افتتاح حســاب های قرض الحسـنه جاری و یا حســاب های دیگـر، به ریال و ارز که برداشـت از آنها با چک امکان پذیر است نمی باشند.
 6. واحدهای بانکی می توانند سود علی الحساب سپرده های سرمایه گذاری را به تشخیص خود تعیین و بر اساس قراردادهای منعقده با سپرده گذاران، در فواصل زمانی معین پرداخت نمایند.
 7. معاملات ارزی واحدهای بانکی در منطقه آزاد کـیش تابع مقررات ارزی سایر نقاط کشور نبوده و کارمزد عملیات بانکی، نرخهای خرید و فروش ارز ،سود تسهیلات اعطایی، براسـاس شــرایط عرضه و تقاضا در بازار مربوطه و بطور آزادانه تعیین می شود.
 8. بانک ها و موسسات اعتباری مکلفند ضوابط مربوط به نسبت کفایـت سرمایه را که از طــرف بانک مرکزی و با توجه به معیارهای متداول بین المللی اعلام می گردد رعایت نمایند. واحدهـای بانکی برون مـرزی و واحدهایی که مجوز عملیــات ارزی دارند.

واحدهـای بانکی

واحدهـای بانکی برون مـرزی و واحدهایی که مجوز عملیــات ارزی را از بانک مرکزی دریافت کرده اند می توانند بر اساس رویه های بین المللی بانکی به ارائه خدمات و انجام معاملات به ارز به شرح زیر مبادرت ورزند:

 1. برقراری روابط کارگزاری با سایر بانک ها.
 2. انجام انواع نقل و انتقالات پولی برای خود یا مشتریان
 3. انجام کلیه معاملات مربوط به خرید و فروش ارز به صورت نقدی به حساب خود یا مشتریان
 4. نگاهداری حساب های جاری (به استثنا موسسات اعتباری)
 5. نگاهداری حساب های پس انداز
 6. نگاهداری انواع سپرده های مدت دار با سر رسیدهای مختلف
 7. دریافت انواع وام و اعتبار
 8. انتشــار، خرید، فروش، پذیره نویســی و نگاهـداری اوراق قرضــه با تائید بانک مرکزی
 9. اعطای انواع وام و اعتبار
 10. خرید، تنزیل و تضمین انواع اوراق تجاری
 11. انجـام کلیــه امــور مــربوط به اعتبـــارات اســنادی، بـــروات، ســفته ها و ضمانتنامه ها
 12. مدیریت دارایی ها و انجام خدمات سـرمایه گذاری در اوراق بهادار به حساب مشتریان
 13. انجام کلیه خدمات امانی وسایر امور مدیریتی
 14. انجام سایر عملیات و خدمات بانکی مجاز به ارز مقررات تاسیس مؤسسات بیمه تاسیس و فعالیت مؤسسات بیمه ایرانی با سـرمایه گذاری ایرانی داخلی و خارجی و شعب نمایندگی آنها و مؤسسات کارگزاری بیمه در منطقه آزاد کـیش مجاز و صرفاً تابع مقرراتی است که به پیشنهاد بیمه مرکزی ایران به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید ذکر این نکته ضـروری است که هر شرکت یا مؤسـسه ای در منطقه آزاد کیش ثبت شود و مرکز اصلی آن نیز در همــان منطقه باشد شـرکت ایرانی و ثبت شده در منطقه محسوب می شود.

شرایط بیمه

عملیات بیمه و بیمه اتکایی در منطقه آزاد کیش بوسیله موسساتی که به پیشنهاد سـازمان منطقه آزاد کـیش طبق مقررات این آییــن نامه از بیـمه مرکــزی ایران مجــوز دریافت داشته و به یکی از صورتهای زیر به ثبت برسند انجام خواهد شد:

 1. شرکت سهامی یا تعاونی بیمه ایرانی با مشارکت سهامداران حقیقی و حقوقی ایرانی یا خارجی که کلیه سهام آن با نام باشد.
 2. مؤسسه نمایندگی و یا کارگذاری بیمه: – تاسیس شعبه توسط مؤسســات بیمه با رعایت مقـررات این آیین نامه و ثبت شرکت در کیش بلامانع است. – اعطای نمایندگی بیمه به اشــخاص حقیقی با رعایت ضوابطی که به تصــویب شورای عالی بیمه می رسد امکان پذیر است. – فعالیت شعبه ها و نمایندگی های مؤسســات بیمه سـایر نقاط کشور در منطقه آزاد کــیش با رعایت مقــررات قانون تاســیس بیمه مرکـزی ایران و بیمه گری در چهارچوب این آیین نامه و سایر ضوابط حاکم بر مؤسسات مزبور بلامانع است. – مؤسســـاتی که در اجـــرای این آیین نامه اجــازه فعالیت در منطقه آزاد کــیش دریافت می نمایند مجاز به عرضه بیمه برای اشـخاص مقیم موضوعات و مواد بیمه موجود در ســایر نقاط کشـور و بیمه حمل و نقل کالای وارداتی به سـایر نقاط کشور که قـرارداد خرید آن درایران منعقد یا اعتبار اسنادی آن در ایران باز شده نمی باشند عملیات بیمه اتکایی از شمول حکم این ماده مستثنی است. – مؤسســـاتی که تنها اجـازه فعالیت بیمه ای مستقیم در منطقه آزاد کــیش را دارند نمیتوانند از مؤسسـات بیمه سایر نقاط کشور بطمه اتکایی قبول نمایند. – صــدور بیمــه نامه توســط مؤسسـات بیمه ای مناطــق آزاد برای آن دســته از موضوعات و موارد بیمه ای که از طرف مؤسسـات بیمه ای فعال در سایر نقاط کشور عرضه نمیشود از شمول این ماده مستثنی است و فهرست این قبیـل موضــوعات و موارد بیمه مجاز در ســایر نقاط کشـور برای مؤسسـات توســط بیمه مرکزی ایران حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این مقـررات تهیه و به سازمان ها اعلام می شود .

اطلاعاتی که در بالا در اختیار شما قرار داده شد حاصل تلاش کارشناسان درسا است و این موسسه آماده ثبت شرکت در کیش در کمترین زمان ممکن است.