ثبت شرکت ساختمانی

نوشته شده در تاریخ: ۱۱ تیر ۱۳۹۵

در این مقاله سعی شده است تا به مدارک و شرایط لازم جهت ثبت شرکت ساختمانی پرداخته شود لذا توضیحات تکمیلی ثبت شرکت متناسب با نوع شرکت ساختمانی که با مسئولیت محدود باشد یا سهامی خاص در مقالاتی توسط کارشناسان درسا ثبت تهیه و بطور کامل بیان شده است.

ثبت شرکت ساختمانی

ثبت شرکت ساختمانی

ثبت شرکت ساختمانی

مراحل ثبت شرکت ساختمانی مانند ثبت شرکت های دیگر است و فقط موضوع فعالیت ذکر شده در اساسنامه باعث تمایز آن ها می شود . شرکت ساختمانی میتواند در دو قالب شرکت با مسئولیت محدود و یا سهامی خاص با موضوع هرگونه عملیات ساختمانی ، سیویل و کارهای تاسیساتی و کلیه امور مهندسی , فنی و… ثبت گردد .

شرایط ثبت  شرکت ساختمانی با مسئولیت محدود

 • وجود حداقل ۲ نفر عضو
 • ۱۰۰,۰۰۰ تومان سرمایه اولیه
 • تعهد یا پرداخت کل سرمایه
 • پروسه زمانی ثبت شرکت ساختمانی با مسئولیت محدود توسط درسا ثبت به مدت۱ ماه کاری بطول می انجامد.

مدارک لازم برای ثبت شرکت ساختمانی با مسئولیت محدود

 • کپی برابر اصل مدارک شناسایی : کپی شناسنامه و کارت ملی ( برای اشخاص حقوقی فتوکپی شناسنامه آگهی روزنامه رسمی )
 • اصل گواهی عدم سوء پیشینه
 • امضای اقرارنامه
 • دو نسخه صورتجلسه مجمع موسسین ، شرکت نامه ، تقاضانامه ، اساسنامه که تمامی صفحات آنها به امضاء کلیه شرکاء رسیده باشد.
 • تقویم نامه سرمایه غیر نقدی توسط کارشناس رسمی دادگستری در صورتی که تمام یا قسمتی از سرمایه شرکت به صورت غیر نقدی باشد.
 • فتوکپی مجوز فعالیت اقتصادی به نام شرکت که توسط مدیریت بازرگانی صادر شده باشد.
 • پلمپ دفاتر تجاری شرکت (یک جلد دفتر کل و یک جلد دفتر روزنامه ) در مرحله پایانی ثبت.

شرایط ثبت شرکت ساختمانی سهامی خاص

 • حداق ۳ نفر عضو + ۲ نفر بازرس (بازرسین نباید از اعضا باشند )
 • حد اقل سرمایه ۱۰۰۰۰۰ تومان
 • پروسه زمانی ثبت شرکت ساختمانی توسط درسا ثبت به مدت ۲۰ روز کاری بطول می انجامد.
 • حداقل ۳۵ درصد سرمایه نقدا پرداخت شود.

مدارک لازم برای ثبت شرکت ساختمانی سهامی خاص

 • کپی برابر اصل مدارک شناسایی : کپی شناسنامه و کارت ملی
 • اصل گواهی عدم سوء پیشینه
 • امضای اقرارنامه
 • دو نسخه صورتجلسه اولین جلسه هیات مدیره و صورتجلسه مجمع موسسین ، شرکت نامه ، تقاضانامه ، اساسنامه که تکمیل و تمامی صفحات آنها به امضاء کلیه شرکاء رسیده باشد.
 • فتوکپی صفحه اول شناسنامه کلیه مدیران، سهامداران و بازرسان (در صورتی که اشخاص مذکور دارای شخصیت حقوقی باشند به جای فتوکپی شناسنامه آگهی روزنامه رسمی ارائه شود.)
 • گواهی پرداخت لااقل ۳۵ درصد سرمایه
 • تقویم نامه سرمایه غیر نقدی توسط کارشناس رسمی دادگستری در صورتی که تمام یا قسمتی از سرمایه شرکت به صورت غیر نقدی باشد.
 • فتوکپی مجوز فعالیت اقتصادی به نام شرکت که توسط مدیریت بازرگانی صادر شده باشد.
 • پلمپ دفاتر تجاری شرکت (یک جلد دفتر کل و یک جلد دفتر روزنامه ) در مرحله پایانی ثبت.

متقاضیان ثبت شرکت ساختمانی برای کاهش هزینه های زمانی و مالی بهترست روند ثبت شرکت را به یک وکیل حرفه ای در این زمینه بسپارند تا با خیالی آسوده در کم ترین زمان ممکن به نتیجه مطلوب برسند.