ثبت شرکت مجری

نوشته شده در تاریخ: ۲۷ شهریور ۱۳۹۵

متقاضی ثبت شرکت مجری میتواند با مراجعه به شرکت درسا و وبسایت آن از خدماتی همچون ثبت شرکت در کرج و از مشاوره و توانایی های وکلای حقوقی و کارشناسان مجرب بهره مند شوند و با خیالی آسوده ثبت شرکت نمایند.

ثبت شرکت مجری

ثبت شرکت مجری

ثبت شرکت مجری

درلغت نامه مجری به معنای اجراکننده میباشد ، فعالیت اینگونه شرکتها خدمات است وفعالیت غیرتجاری دارند.
یکی ازنمونه های شرکتهای اجرایی شرکت با موضوع فعالیت ساختمانی وخدمات آن است، برای انجام چنین فعالیت هایی درابتدای امر باید یک شرکت با موضوع اجرایی را در اداره ثبت شرکتها به ثبت رساند، موضوعات فعالیت این گونه شرکتها صرفا خدمات اجرایی ساختمان ها است، به جزشرکتهای پیمانکاری با مصالح ساختمانی، همچنین باید در سازمان مهندسی ساختمان ها ثبت عضویت حقوقی داشته باشند ، ازاعضای شرکت باید ۲ نفردرزمینه مهندسی دارای پروانه اشتغال به کار داشته باشند و سابقه های مرتبط اعضا دراین زمینه نیز باید ارائه شود.

شرکتهای مجری بیشترین فعالیت خود را در زمینه ساختمان وساخت و سازانجام می دهند وثبت اینگونه شرکتها بیشتر اگر به صورت مسئولیت محدود باشد بهتر است زیرا با حداقل ۲ نفر شریک و حداقل سرمایه ثبت می شود و نیازی به واریزی قبل از ثبت شرکت را ندارند .
یک شرکت مجری درابتدا باید با توجه به مدارک لازم ومشخص نمودن سمت اعضا وسرمایه اقدام به ثبت شرکت مجری دراداره ثبت شرکتها نمایند که این خود روال قانونی خود را بعد از تکمیل مدارک و تعیین نام واخذ مجوز طی میکند.

مدارک لازم برای اخذ پروانه اشتغال به کار در زمینه ساختمانی

۱-اول باید درخواست خودمان را به انجمن مربوطه ارائه دهیم.
۲-کپی برابراصل اساسنامه ، تقاضانامه ، آگهی تاسیس و آخرین تغییرات را داشته باشیم .
۳-کپی برابراصل رتبه بندی شرکت
۴-حق عضویت سالانه انجمن باید تسویه شود .
۵-کپی برابراصل آخرین تغییرات
۶-تمامی اطلاعات شرکت را جهت صادرشدن پروانه پرکنیم .
۷-فرمی که مربوط صادرشدن کارت شناسایی اعضا هست را پرکنیم .
۸-کپی برابراصل مدارک تحصیل –کارت ملی وشناسنامه تمامی اعضا
۹-لیست بیمه برای افراد شاغل
۱۰-کپی برابراصل پروانه اشتغال به کارمهندسین
۱۱-کپی برابر اصل مدرک هایی که دارای گواهینامه ازاداره فنی وحرفه ای باشند
۱۲-واریز مبلغ ۳۰۰۰۰۰ریال به حساب خزانه نزد بانک ملی به شماره ۶۳/۹۰۰
۱۳-دو قطعه عکس ازمدیرعامل شرکت
۱۴-آدرس وکدپستی شرکت
۱۵-پوشه سبزرنگ
۱۶-وثبت تمام این موارد درسامانه مربوطه

مدارک لازم برای تاسیس وعضویت در شرکت اجرایی

الف )سند مالکیت راباید ارائه دهیم .
ب)کپی اظهارنامه شرکت
ج)کپی آگهی تاسیس وآخرین تغییرات
د)کپی روزنامه رسمی وآخرین تغییرات
س)در صورت وجود رتبه بندی ارائه کپی آن الزامی میباشد .
و)اصل وکپی پروانه اشتغال
ر)رسید بانکی پرداخت عوارض
ز)گرفتن مفاصا حساب
ت)حق ورود اعضا وحق عضویت راواریز نماییم وفیش آن را ارائه دهیم .
ل)دوقطعه عکی مدیر عامل
ک)فرم عضویت حقوقی ازسازمان نظام مهندسی

شرایطی که صلاحیت سازندگان حقوقی وحقیقی را اعلام میدارد

(سازندگان حقوقی)
۱-شرکت فوق دراداره ثبت شرکت ها باید به ثبت رسیده باشد وآگهی تاسیسی در روزنامه رسمی تاسیس شده باشد .
۲-موضوع شرکت باید خدمات ساختمانی باشد .
۳-باید شرکت عضو حقوقی درسازمان نظام مهندسی را دارا باشد .
۴-حداقل دو نفراز اعضا شرکت باید دررشته تحصیلی مرتبط با پروانه اشتغال به کارویک نفردررشته معماری و یک نفردررشته تاسیسات برقی ویا …را دارا باشد .
۵-باید اعضا سوابق حرفه ای خود درزمینه اجرائیات با لیست بیمه اجرا شده را ارائه دهند .
۶-سوابق حرفه ای شامل امتیاز سازنده میشود یعنی در اجرائیات در ازای هر۵۰۰مترمربع زیربنایی که ساخته شده ۱امتیاز است و حداکثر سازنده باید ۴۰ امتیاز داشته باشد .
۷-تمامی امکانات لازم واستانداردها وتجهیزات براساس شاخص های مشخص باشد .
الف)سرمایه وتجهیزات شرت به ازای هریک میلیارد ۱امتیاز است .
ب)دریافت اعتباربانکی به ازای هریک میلیارد ۵/۰ امتیاز است .
ج)مشارکت با اشخاص حقیقی وحقوقی به ازای هریک میلیارد ۵/۰ امتیاز
د)استفاده ازاعتبار سرمایه گذاری به ازای هریک میلیارد ۱امتیاز
س)دادن ضمانت نامه بانکی به ازای هریک میلیارد ۵/۰ امتیاز
و)میزان سرمایه گراری هراعتبار بانکی ۵/۱ امتیاز

سازندگان حقیقی

سازنده حقیقی باید پروانه اشتغال به کارداشته باشد .
سازنده حقیقی برای داشتن شرایط لازم جهت گرفتن پروانه باید حداقل ۵۰درصد امتیاز مربوط به شخص حقوقی که دربالا ذکرشده رادارا باشد .
سازنده حقیقی باید درهمان استانی که پروانه گرفته است فعالیت کند .
افراد ذیربط سازندگان حقیقی وحقوقی
سازنده حقیقی :مهندسین ، کاردان ، دیپلم فنی یا معماری
سازنده حقوقی :مجری حقوقی ، پیمانکاران که صلاحیت دارند .

دستورالعملی برای نحوه فعالیت سازندگان ساختمان ومسکن

همه سازندگان باید دارای پروانه در زمینه خود باشند که به دوصورت حقیقی وحقوقی میباشد و اخذ این پروانه از سازمان وزارت مسکن وشهرسازی است .
سازندگانی که ثبت حقیقی ازاداره ثبت شرکت ها دارند اعم ازمهندسین و مدارک کاردانی فنی ودیپلم فنی وحرفه ای ومعماری را دارند.
سازندگانی که ثبت حقوقی دارند اینها شرکت ها وموسسه هایی هستند که دارای پروانه اشتغال به کارهستند .

امید است که ارائه مقاله ثبت شرکت مجری توانسته باشد در جهت آگاهی شما قدم مثبتی برداشته باشد و کمک شایانی را به شما کرده باشد . درصورت هرگونه سوال و مشاوره در این مورد و دیگر مواردی همچو ثبت شرکت ، ثبت برند ، اخذ کد اقتصادی ، موسسه حقوقی و… با کارشناسان موسسه حقوقی درسا تماس حاصل فرمایید و همچنین از تجربیات یک وکیل خوب بهرهمند شوید.