ثبت شرکت مختلط سهامی

نوشته شده در تاریخ: ۱۰ تیر ۱۳۹۵

در این مقاله کوشیده شده است که اطلاعات دقیق و کافی جهت آشنایی با ثبت شرکت مختلط سهامی در کرج ارائه شود تا متقاضیان ثبت شرکت بتوانند از آن استفاده کنند و در صورت هرگونه کمک و سوال وکلا حقوقی و کارشناسان مجرب درسا مشتاقانه پاسخگوی متقاضیان ثبت شرکت مختلط سهامی در کرج و دیگر موارد مروبطه هستند.

ثبت شرکت مختلط سهامی

ثبت شرکت مختلط سهامی

تعریف ثبت شرکت مختلط سهامی در کرج

شرکت مختلط سهامی، شرکتی است که در تحت اسم مخصوصی بین یک عده شرکای سهامی و یک یا چند نفر شریک ضامن تشکیل می‌شود و عموماً ثبت شرکت مختلط سهامی مواقعی که تاجری برای تجارت احتیاج به پول دارد مورد نیاز می شوند و سهامی منتشر می نماید که دارنده آن در منافع شریک و مسئولیت او تا اندازه سهامی باشد که تعهد نموده است.

انواع شرکاء در ثبت شرکت مختلط سهامی در کرج

بهتر است قبل از ثبت شرکت مختلط سهامی در کرج با مفاهیم دو نوع شریک موجود در شرکت های مختلط سهامی به شرح زیرآشنا شویم:

  • شرکای سهامی : در شرکت مختلط سهامی به کسانی گفته می‌شود که سرمایه آن‌ها به صورت سهام یا قطعات سهام مساوی القیمه درآمده و مسئولیت آن‌ها به میزان همان سرمایه‌ای است که در شرکت دارند.
  • شریک ضامن : در شرکت مختلط سهامی به کسی است که سرمایه او به صورت سهام در نیامده و مسئول کلیه قرض‌هایی است که ممکن است علاوه بر دارایی شرکت پیدا شود.

قابل ذکر است که شرکاء ضامن نمی توانند بدون رضایت سایر شرکاء ، تجارتی از نوع تجارت شرکت بنمایند ولو به حساب دیگری باشد و یا به عنوان شریک ضامن در شرکت با مسئولیت محدود دیگری که نظیر این تجارت را دارد داخل شوند.

نحوه اداره و نظارت در شرکت مختلط سهامی

پس از ثبت شرکت مختلط سهامی در کرج با مسئله مدیریت مواجه میشویم که مخصوص به شریک یا شرکاء ضامن است بدلیل آنکه قاعدتاً شرکاء ضامن که مسئول تعهدات اضافه بر سرمایه هستند به وضع شرکت بیشتر دلسوز بوده و از لحاظ مسئولیت ضمانتی خودشان در عمل ،بیشتر احتیاط خواهند نمود در نتیجه حتی با وجود مجمع عمومی در شرکت مختلط سهامی ، این مجمع حق انتخاب مدیران شرکت را نخواهد داشت. و از آنجایی که اختیار اداره شرکت به دست شرکاء ضامن است و شرکاء سهامی نمی توانند در آن دخالت داشته باشند ، قانون حق نظارت به شرکاء سهامی داده که به وسیله مجمع عمومی اعمال می شود . مطابق ماده ۱۶۵ «در هر یک از شرکت های مختلط سهامی هیئت نظاری لااقل مرکب از سه نفر از شرکاء برقرار می شود و این هیئت را مجمع عمومی شرکاء بلافاصله بعد از تشکیل قطعی شرکت و قبل از هر اقدامی در امور شرکت معین می کند. انتخاب هیئت نظار به موجب شرایط مقرر در اساسنامه شرکت تجدید می شود. در هر صورت اولین هیئت نظار فقط برای یک سال انتخاب خواهد شد».

ثبت شرکت مختلط سهامی در کرج

ثبت شرکت مختلط سهامی در کرج طبق مراحل ثبت شرکت های دیگر اما با تفاوت هایی در تنظیم و مسایل مخصوص خود می باشد و شرکت مختلط سهامی مانند شرکت مختلط غیرسهامی دارای اسم مخصوصی می‌باشد که در ابتدای اسم شرکت کلمه مختلط پس از طی مراحل ثبت شرکت مختلط سهامی ذکر خواهد شد

بدیهی است در مدارک ثبت شرکت و آگهی مربوطه آن نام شرکاء ضامن باید قید گردد تا اشخاص ثالث بتوانند از وجود آنان اطلاع پیدا کنند. با در نظر گرفتن مفاد ماده ۱۶۵ قانون تجارت و اصول پیش‌بینی شده برای شرکت‌های سهامی عام و یا سهامی خاص که در مورد شرکت‌های مختلط سهامی نیز جاری است، در نتیجه می‌توان گفت که برای تشکیل و ثبت شرکت مختلط سهامی، علاوه بر شرکت‌نامه، تنظیم اساسنامه جداگانه نیز لازم است.

مدارک لازم برای ثبت شرکت مختلط سهامی در کرج

• یک نسخه‌ مصدق از شرکت نامه، اساسنامه، اظهارنامه
• اصل و کپی شناسنامه و کارت ملی مدیران
• لیست مدیر یا مدیران شرکت
• تعهد پرداخت تمام سرمایه و پرداخت واقعی لااقل ثلث از آن سرمایه که به امضای مدیر شرکت رسیده باشد.
• تصمیمات مجمع عمومی در موارد مذکور در مواد ۴۰ ،۴۱ و ۴۴ در یک نسخه
• پرداخت تمام سرمایه‌ نقدی شرکای ضامن و تسلیم تمام سرمایه‌ غیرنقدی که به امضای رئیس شرکت رسیده باشد.

تفاوت شرکت مختلط سهامی با غیر سهامی

در شرکت مختلط سهامی ، شرکای سهامی به صورت سهم در می آید و مانند سهام شرکت های سهامی خاص و یا سهامی عام قابل نقل و انتقال است و شخصیت شرکای صاحب سهم از اهمیت برخوردار نیست و هر صاحب سهمی شریک شرکت محسوب می شود در صورتی که در شرکت مختلط غیرسهامی شریک سهامی وجود ندارد بلکه شریک با مسئولیت محدود است و سهم آن به قطعات سهام تقسیم نمی شود و آزادانه قابل معامله نسبت و شخصیت شرکای با مسئولیت محدود در شرکت مد نظر است .
از دیگر تفاوت می توان گفت که هر شرکت مختلط سهامی دارای مجمع عمومی است که مرکب از کلیه سهامداران شرکت بوده و مقررات مجمع عمومی شرکت های سهامی عام یا سهامی خاص در آن جاری است.

موارد انحلال شرکت مختلط سهامی

• وقتی که شرکت مقصودی را که برای آن تشکیل شده بود انجام داده ، یا انجام آن غیر ممکن باشد.
• زمانی که شرکت برای مدت معینی تشکیل و مدت منقضی شده باشد.
• در صورتی که شرکت ورشکست شود.
• بر حسب تصمیم مجمع عمومی در صورتی که در اساسنامه ، این حق برای مجمع مذکور تصریح شده باشد (تصمیم مجمع عمومی به اکثریت آراء خواهد بود ) و رضایت شرکاء ضامن.
• در صورت فوت یا محجوریت یکی از شرکاء ضامن ، مشروط به این که انحلال شرکت در این موارد در اساسنامه تصریح شده باشد.