ثبت شرکت مختلط غیر سهامی

نوشته شده در تاریخ: ۱۱ تیر ۱۳۹۵

شرکت مختلط غیر سهامی با وجود اینکه اولین شرکتی است که محدودیت هایی را برای شرکا ایجاد می کند اما بدلیل وجود شرکت با مسئولیت محدود انتخاب بین این دو نوع شرکت به اطلاعات بالا جهت انتخاب بهترین نوع شرکت نیاز دارد و در این مقاله سعی بر این شده است تا با بیان نکات و توضیحات لازم اطلاعات مفیدی به متقاضیان ثبت شرکت مختلظ غیر سهامی در کرج داده شود و همچنین موسسه حقوقی درسا ،متقاضیان را در این امر یاری میکنند تا بهترین تصمیم را در راستای اهدافشان بهنگام ثبت شرکت اتخاذ کنند.

ثبت شرکت مختلط غیر سهامی

ثبت شرکت مختلط غیر سهامی

ثبت شرکت مختلط غیر سهامی در کرج

شرکت مختلط غیر سهامی به شرکتی گفته می‌شود که تحت اسم مخصوصی بین یک یا چند نفر شریک ضامن و یک یا چند نفر شریک با مسئولیت محدود بدون انتشار سهام برای امور تجارتی تشکیل می‌شود.

در شرکت مختلط غیرسهامی، دو نوع شریک وجود دارد:

 • شریک ضامن : مسئول کلیه قروضی است که ممکن است علاوه بر دارائی شرکت پیدا شود
 • شریک با مسئولیت محدود: کسی است که مسئولیت او فقط تا میزان سرمایه ای است که در شرکت گذارده و یا بایستی بگذارد

 برای تشکیل شرکت مختلط غیر سهامی وجود حداقل یک شریک ضامن و یک شریک با مسئولیت محدود لازم است. شرکت مختلط غیرسهامی باید برای انجام امور تجارتی تشکیل گردد و موضوع آن نمی تواند امور غیر تجارتی مثلاً خرید و فروش آپارتمان باشد و برخلاف شرکت مختلط سهامی ، سرمایه به سهام تقسیم نمی گردد.

علت ثبت شرکت مختلط غیر سهامی در کرج

ورود شرکت مختلط غیرسهامی به حقوق ایران ظاهراً به این دلیل بوده است که اشخاصی که نمی خواهند تجارت کنند، ولی قصد سرمایه گذاری تجاری دارند بتوانند بی آنکه اشخاص ثالث از این اقدام آنها آگاه شوند، به کار تجاری بپردازند.

ثبت شرکت مختلط غیر سهامی در کرج به کسانی که خود تاجرند، ولی نمی خواهند دیگران در کارشان دخالت کنند و فقط به دنبال سرمایه اند، این امکان را می دهد که به مقصود خویش برسند. به این علت، چنین اشخاصی یک شرکت مختلط تشکیل می دهند و خود شریک ضامن آن می شوند و از دیگران به عنوان شرکای با مسئولیت محدود کمک می گیرند و در آن حتی شرکای با مسئولیت محدود حق ندارند بدون رضایت یکدیگر، سهامشان را به اشخاص دیگر منتقل کنند؛ بر خلاف آنچه در مورد شرکت مختلط سهامی صدق می کند که یک شرکت سرمایه است .

شرکت مختلط غیر سهامی یا شرکت با مسئولیت محدود ثبت کنیم ؟

ثبت شرکت مختلط غیر سهامی در کرج، در حال محو شدن است؛ زیرا فایده عمده ای که برای این شرکت وجود داشت در شرکت با مسئولیت محدود یافت می شنود. در واقع، با اینکه ثبت شرکت مختلط غیر سهامی اولین شرکتی است که به شرکا امکان می دهد مسئولیتشان را در مقابل طلبکاران شرکت محدود کنند، این امکان را به همه شرکا نمی دهد، در حالی که در شرکت با مسئولیت محدود همه شرکا می توانند مسئولیت خود نسبت به دیون شرکت را محدود به آورده خود در شرکت کنند.به همین خاطر تعداد شرکتهای مختلط غیر سهامی روز به روز در حال کاهش است و بر تعداد شرکتهای با مسئولیت محدود هر روز افزوده می شود.
با این حال وجود یک وکیل به عنوان مشاور در این راستا برای متقاضی یک نعمت است تا تصمیم درست بگیرد لذا متقاضیان میتوانند از خدمات درسا‌‌ثبت و وکلای حقوقی و کارشناسان مجرب بهرهمند شوند.

مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکت مختلط غیر سهامی در کرج

ثبت شرکت مختلط غیر سهامی در کرج نیازمند مدارک زیر میباشد

 • اسامی مدیر یا مدیران شرکت
 • یک نسخه‌ اساسنامه
 • یک نسخه‌ شرکت نامه
 • سوابق مصدق از تصمیمات مجمع عمومی در موارد مذکور در مواد ۴۰ ،۴۱ و ۴۴ قوانین
 • نوشته‌ای با امضای مدیر شرکت، حاکی از تعهد پرداخت تمام سرمایه و پرداخت واقعی لااقل ثلث از آن سرمایه
 • نوشته‌ای با امضای مدیر شرکت، حاکی از پرداخت تمام سرمایه‌ نقدی شرکای ضامن و تسلیم تمام سرمایه‌ غیرنقدی با تعیین قیمت حصه‌های غیرنقدی
 • بعد از ثبت شرکت مختلط غیر سهامی،خلاصه ای از شرکتنامه در روزنامه ی رسمی و یکی از روزنامه های کثیرالانتشار درج گردد

نکات مهم در تاسیس و ثبت شرکت مختلط غیر سهامی در کرج

 • اسم شرکت که با عبارت شرکت مختلط و لااقل نام یکی از شرکای ضامن باید در مراحل و مدارک ثبت شرکت مختلط غیر سهامی در کرج قید شود.
 • ثبت شرکت مختلط غیر سهامی در کرج با تنظیم شرکت نامه انجام می گیرد.تنظیم شرکت نامه بین شرکا الزامی است و با شرایطی که قبلاَ درباره ی تنظیم شرکت های دیگر گفته شد،تهیه می گردد.
 • روابط شرکا بر طبق اساسنامه و شرکت نامه باشد.
 • اداره ی شرکت با شرکای ضامن است و حدود مسئولیت آن ها همان است که در شرکت های تضامنی مقرر گردیده است.
 • شریک با مسئولیت محدود در اداره ی شرکت دخالتی ندارد.
 • هر یک از شرکای با مسئولیت محدود که برای شرکت معامله ای بنماید در مورد تعهدات مربوط به آن معامله به منزله ی شریک ضامن خواهد بود مگر این که تصریح نموده باشد،این معامله را به عنوان وکالت از طرف شرکت انجام داده است.
 • هر یک از شرکای با مسئولیت محدود حق نظارت بر امور شرکت داشته و می تواند از روی دفاتر و اسناد شرکت برای اطلاع خود صورت خلاصه ای تهیه نماید.
 • هیچ شریک با مسئولیت محدود بدون رضایت سایر شرکا نمی تواند تمام یا قسمتی از سهم الشرکه ی خود را به شخص ثالثی داده او را وارد شرکت نماید.
 • هرگاه یک یا چند نفر از شرکای با مسئولیت محدود بدون اجازه ی سایر شرکا حق خود را بطور کلی یا جزئی به شخص ثالثی واگذار نماید ، آن شخص ثالث حق دخالت و تفحص و بازرسی در امور شرکت را نخواهد داشت.

اداره شرکت مختلط غیر سهامی

مدیریت شرکت مختلط غیر سهامی در هر حال با شریک ضامن است اگر شرکاء ضامن متعدد باشند بسته به قرارداد بین آنها خواهد بود. یا مجتمعاً و یا یکی از شرکاء ضامن سمت میدیریت را خواهند داشت .
شریک با مسئولیت محدود حق انتخاب مدیر برای شرکت ندارد و حق اداره کردن شرکت را نیز ندارد. مدیریت شرکت با شریک یا شرکاء ضامن است اما هر شریک با مسئولیت محدود حق نظارت در امور شرکت را دارد و می تواند از روی دفاتر و اسناد شرکت برای اطلاع شخصی خود راجع به وضعیت مالی شرکت صورت خلاصه ای ترتیب دهد و هر قراردادی که بین شرکاء بر خلاف این ترتیب اثر داده شود از درجه اعتبار ساقط است

همانگونه که قانون اختیار کامل اداره شرکت را به دست شرکاء ضامن داده، در مقابل شرکاء با مسئولیت محدود را به میزان نامحدود محق در نظارت نموده است، حتی این اختیار قابل سلب نیست ولو به تراضی شرکاء باشد.

سود در شرکت مختلط غیر سهامی

طریقه تقسیم سود در شرکت مختلط غیر سهامی تابع قرار داد شرکاء است که در شرکتنامه یا اساسنامه ذکر شده ولی هرگاه قراردادی در این باره نشده بود قاعده کلی بر تقسیم سود به نسبت سهم الشرکه است وبین شرکاء ضامن و مسئولیت محدود تفاوتی نیست. ولی موقعی می توان به شرکاء شرکت سود پرداخت که موجب نقصان سرمایه نشود.

انحلال شرکت مختلط غیر سهامی

شرکت مختلط غیر سهامی در موارد زیر منحل می گردد:

 • وقتی که شرکت مختلط غیر سهامی، موضوع خود را انجام داده یا انجام آن، غیرممکن شده باشد.
 • وقتی که شرکت مختلط غیر سهامی برای مدت معینی تشکیل شده و مدت منقضی شده باشد.
 • در صورتی که شرکت ورشکست گردد.
 • هرگاه تمام شرکای ضامن به انحلال شرکت تراضی کنند.
 • در صورتی که یکی از شرکاء، به دلایلی انحلال شرکت را از دادگاه تقاضا نماید و دادگاه آن دلایل را موجه دانسته و حکم به انحلال شرکت بدهد. هرگاه دلایل انحلال، منحصراً مربوط به شرکت یا شرکای معین باشد، دادگاه می تواند به تقاضای سایر شرکاء، به جای انحلال، حکم اخراج آن شریک یا شرکای معین را بدهد.
 • در صورت فسخ یکی از شرکای ضامن : فسخ شرکت در صورتی ممکن است که، در اساسنامه این حق از شرکاء سلب نشده و ناشی از قصد اضرار نباشد. تقاضای فسخ، باید شش ماه قبل از فسخ، کتباً به شرکاء اعلام گردد. اگر موافق اساسنامه باید سال به سال به حساب شرکت رسیدگی گردد، فسخ در موقع ختم محاسبه سالیانه به عمل می آید.
 • در صورت ورشکستگی یکی از شرکای ضامن. در این مورد انحلال وقتی صورت می گیرد که، مدیر تصفیه کتباً تقاضای انحلال شرکت را نموده و از تقاضای مزبور، شش ماه گذشته و شرکت، مدیر تصفیه را از تقاضای انحلال منصرف نکرده باشد. اضافه می گردد که، به تصریح قانون، ورشکستگی شریک با مسئولیت محدود موجب انحلال شرکت مختلط غیر سهامی نمی گردد.
 • در صورت فوت یا محجوریت یکی از شرکای ضامن: در صورت فوت یکی از شرکای ضامن، بقای شرکت، موقوف به رضایت سایر شرکاء و قائم مقام متوفی خواهد بود. اگر سایر شرکاء، به بقای شرکت تصمیم گرفته باشند، قائم مقام توفی باید در مدت یک ماه از تاریخ فوت، رضایت یا عدم رضایت خود را، راجع به بقای شرکت کتباً، اعلام کند. در صورتی که قائم مقام متوفی، رضایت خود را اعلام نموده، نسبت به اعمال شرکت در مدت مزبور از نفع و ضرر شریک خواهد بود. ولی در صورت اعلام عدم رضایت، در منافع حاصله در مدت مذکور شریک بوده و نسبت به ضرر آن مدت، سهیم نخواهد بود. سکوت قائم مقام تا انقضای یک ماه، در حکم اعلام رضایت است.
 • در مورد محجوریت یکی از شرکای ضامن نیز به همین ترتیب عمل خواهد شد.
 • در صورت درخواست طلبکار یا طلبکاران شخصی شرکاء، در صورتی که نتوانسته باشند طلب خود را از دارایی شخصی مدیون خود وصول نمایند و سهم مدیون از منافع شرکت، کافی برای تأدیه طلب آنها نباشد.
 • فوت یا محجوریت شریک با مسئولیت محدود، مانند ورشکستگی او، سبب انحلال شرکت مختلط غیر سهامی نمی‌گردد. زیرا به تصریح قانون «مرگ یا محجوریت یا ورشکستگی شریک یا شرکای با مسئولیت محدود، موجب انحلال شرکت نمی گردد».