سوالهای متداول طلاق توافقی

نوشته شده در تاریخ: ۰۳ شهریور ۱۳۹۵

پس از سوالهای متداول کاربران درباره طلاق توافقی کارشناسان موسسه حقوقی درسا همراه با وکیل طلاق توافقی تصمیم بر تهیه پاسخ ها بصورت یک مقاله با عنوان سوالهای متداول طلاق توافقی کرده اند.

سوالهای متداول طلاق توافقی

سوالهای متداول طلاق توافقی

سوالهای متداول طلاق توافقی

 

 آیا هر یک از زوجین پس از درخواست طلاق توافقی می توانند از درخواست خود عدول کنند؟

بله هر یک از زوجین این امکان برایشان وجود دارد که تا قبل از آخرین جلسه دادگاه که منجر به صدور حکم می گردد از درخواست خود پشیمان شوند و آن را پس بگیرند و از دادگاه بخواهند که آن را نادیده تلقی نماید.

 

تا چه مدت زن فرصت دارد که حکم دادگاه را اجرا کند؟

ـ در مسائل خانوادگی مصلحت و قوام خانواده اولویت دارد و ایجاب می کند که اجرای چنین رأیی محدود به زمان معین باشد. لذا در حال حاضر معمولاً محاکم با الهام از ماده ۲۱ قانون حمایت خانواده، مدت اعتبار گواهی عدم امکان سازش را سه ماه از تاریخ صدور حکم، تعیین می نمایند. زیرا اگر زنی در مدت این ۳ ماه برای اجرای حکم طلاق اقدام ننماید این معنا متصور است که روزنه های امیدی برای ادامه زندگی مشترک وجود داشته که در این مدت اقدام ننموده است.

 

آیا اگر هر یک از زوجین در طلاق توافقی حق حضانت فرزندان را به دیگری واگذار کند، بعدها می تواند از این امر عدول نماید و مجددا تقاضای حضانت آنها را بنماید؟

ـ بله میتواند  و در ماده ۱۱۶۸ قانون مدنی صراحت بیان شده است : « نگاهداری اطفال، هم حق و هم تکلیف ابوین است.»

برای مثال در طلاق توافقی زوجه دختر ۵ ساله را به پدر بدهد و حضانت را از خود سلب کند، چنین سلب اختیاری، اعتبار ندارد. و در صورت پشیمانی در چنین حالتی می تواند حتی بعد از طلاق مجددا به دادگاه مراجعه نموده و طی دادخواستی حضانت فرزندان را درخواست نماید.

آیا چنانچه در طلاق توافقی هر یک از زوجین حق ملاقات فرزندان را از خود سلب نماید، مجددا می تواند تقاضای ملاقات فرزندان را بنماید؟

بله اصولا چنین توافقی از لحاظ قانونی اعتباری ندارد و حق ملاقات هم بمانند حق حضانت قابل اسقاط (از بین رفتنی) نیست و چنانچه زوج یا زوجه این حق را از خود سلب نماید می تواند حتی بعد از طلاق با مراجعه به دادگاه و تسلیم دادخواستی تقاضای ملاقات فرزندان را بنماید.

 آیا اگر زن در طلاق توافقی، قبول نماید که نفقه طفل را به عهده بگیرد، بعدا می تواند از دادگاه تقاضا نماید که مرد یعنی پدر طفل نفقه را بدهد؟

ـ بله. زیرا طبق ماده ۱۱۹۹ قانون مدنی که می گوید: «نفقه اولاد بر عهده پدر است …»، در صورتی که پدر طفل در حیات باشد، مادر مکلف به پرداخت نفقه نمی باشد. لذا چنانچه در طلاق توافقی، مادر تقبل نفقه فرزندان تحت حضانت خود را نموده باشد، بعدها می تواند به دادگاه مراجعه و درخواست نفقه آنها را بنماید.

 

آیا بعد از گواهی عدم امکان سازش، زوج در دادن طلاق و یا جلوگیری از آن دخیل است و اختیاراتی دارد؟

اگر در حکم ، طلاق از نوع خلعی صادره شده باشد و از سوی زوج ضمن عقد خارج لازم، وکالت بلاعزل به زوجه داده شده باشد، فقط زن می تواند با مراجعه به محضر و اجرای صیغه طلاق خود را مطلقه نماید. و شوهر نمی‌تواند جلوی طلاق را بگیرد و حتی اگر زوج خواهان طلاق باشد و در محضر حضور نیابد ، در این حالت نیز شوهر کاری نمیتواند بکند و خواهان طلاق باشد

قابل ذکر است که اگرشوهر مصرّ به طلاق باشد و زوجه نخواهد تنها راه برای مرد این است که به دادگاه مراجعه نماید و از ابتدا دادخواست طلاق «رِجعیّ» بدهد و پس از صدور حکم طلاق رجعی، اقدام به طلاق دادن زن نماید.

 

 

در صورت اینکه پاسخ سوالتان در مقاله سوالهای متداول طلاق توافقی موجود نمیباشد که میتوانید با موسسه حقوقی درسا تماس حاصل فرمایید تا از مشاوره‌های وکیل طلاق توافقی متخصص برهمند شوید ویا مراحل انجام طلاق توافقی را به آن ها بسپارید.