بهترین شاخص های مالی ثبت برند

نوشته شده در تاریخ: ۱۵ فروردین ۱۳۹۶

شاخص های مالی ثبت برند

دستیابی به مزیت رقابتی در دنیای امروز، تنها با تکیه بر ویژگی های کارکردی محصولات و خدمات حاصل نمی شود، بلکه در عصر حاضر، ثبت برند در کرج مهم ترین عامل متمایزکننده یک شرکت تجاری از رقبا است.

اگرچه رویکردهای ارزشیابی برند در سطح جهان متفاوت است، لیکن تنها متدولوژی ها و ابزارهای معدودی قادرند با بررسی محیط پیرامون سازمان، تکیه بر نگرش برون به درون سازمانی و بهره مندی از شیوه های تحقیقاتی و اجرایی منسجم و هدفمند، داده های صحیحی را در خصوص وضعیت پویای بازار جمع آوری کرده و با تحلیل اکوسیستم تقاضای هر ثبت برند در کرج ، وضعیت آن را به لحاظ مالی ارزیابی کنن.
برای سالیان متمادی، دارایی های مشهود مانند دارایی های مالی، سرمایه های اختصاص داده شده برای تولید، زمین و ساختمان به عنوان مهم ترین منابع در کسب و کار به شمار می رفتند.

پس از مدتی مشخص گردید که نوع دیگری از دارایی ها نیز وجود دارند که ناملموس و نامشهود می باشند ولی روشی برای ارزش گذاری آنها در دست نبود.

در حال حاضر نیز بیشتر روش های ارزیابی میزان عملکرد و سودآوری در فعالیت های تجاری بر شاخص هایی مانند نرخ بازگشت سرمایه متمرکز بوده و ارزش های ناملموس در رویه های حسابداری مانند ترازنامه و صورت سود و زیان در نظر گرفته نمی شوند.

این به معنی قصور مدیریت در درک اهمیت دارایی های نامشهود نیست، چرا که همیشه ثبت برند در کرج، فناوری، حق امتیازهای مختلف و کارکنان به عنوان عامل اساسی کسب موفقیت در شرکت های مختلف مورد پذیرش قرار گرفته و اهمیت آنها به طور مستمر مورد تاکید و تایید قرار گرفته است، ولی کمتر مورد ارزیابی و ارزش گذاری قرار گرفته اند.

روش های ارزش گذاری ثبت برند

مدل های ارزیابی ثبت برند در کرج به چند دسته اصلی تقسیم می شوند که عبارتند از:
مدل های مالی: در این مدل ها، برندها به لحاظ کمی و مطابق با شاخص های مالی مورد ارزیابی قرار می گیرند.
مدل های رفتاری و روان شناختی: بنیان این مدل ها بر مبنای ادراک مصرف کننده است.
مدل های ترکیبی: این مدل ها ترکیبی از مدل های مالی و رفتاری هستند.
مدل های پرتفوی: این مدل ها فهرستی از شاخص های ارزش ثبت برند در کرج را ارائه می کنند و به مدل های داده ـ ستانده نیز مشهور هستند.
در بیشتر موارد، دستاوردهای محاسبه ارزش برندها با هم تفاوت های چشمگیری دارند؛ بنابراین ضروری است مدیران در انتخاب مدل ارزیابی دقت لازم را مبذول دارند.
دو دیدگاه متفاوت در قبال ارزش ثبت برند وجود دارد. دیدگاه مدیران بازاریابی سازمان ها، متمرکز بر کشف معیارهای تاثیرگذار بر ارزش برند است. بر این اساس، شناسایی روابط علی میان ارزش ویژه برند و محرک های آن، با اهمیت تر است.

حال آنکه نگرش مدیران مالی، مبتنی بر شناسایی سهم برند از کل ارزش مالی شرکت، محاسبه و گزارش ارزش پولی آن است .

روش های ارزیابی مبتنی بر تحقیق

مدل های زیادی جهت ارزیابی ارزش برند وجود دارد که بیشتر مبتنی بر تحقیقات صورت گرفته در ارتباط با مشتریان هستند و کمتر عملکرد نسبی ثبت برند در کرج را مورد بررسی قرار می دهند.

در این رویکرد به جای شاخص های مالی، نگرش های رفتاری و یا ادراکی مشتریان در قبال برند مورد ارزیابی قرار می گیرد. برخی از روش های ارزیابی برند از شاخص هایی همچون سهم برند از بازار هدف و قیمت نسبی بهره می برند.

بر اساس روش های ارزیابی مبتنی بر تحقیق، بروز تغییر در یک یا چند شاخص موجب تغییر در رفتار خرید مشتریان می شود که بالطبع ارزش های مالی ثبت برند مورد بررسی را نیز تحت تاثیر قرار می دهد. این رویکردها تفاوتی بین اثرات سایر پارامترها مانند تحقیق و توسعه و طراحی برند قایل نیستند، از این رو قادر نیستند ارتباط روشن و محکمی بین شاخص های بازار و معیارهای مالی ارائه نمایند .
درک، تحلیل و اندازه گیری شاخص های ارزش گذاری ثبت برند به منظور ارزیابی ارزش مالی برند بسیار لازم و ضروری است. در ارتباط با رفتار خرید مشتریان عوامل کلیدی و حساسی وجود دارند که در موفقیت برند تا حد زیادی نقش دارند، ولی زمانی برای ارزش گذاری برند قابل استفاده و کاربردی هستند که در یک الگو و مدل اقتصادی استاندارد، گنجانیده شوند.

روش های ارزیابی مبتنی بر شاخص های مالی

روش های مبتنی بر هزینه

این رویکرد مبتنی بر تجمیع کلیه هزینه های است که به منظور ایجاد و معرفی ثبت برند در کرج صورت گرفته و شرایط کنونی برند را رقم زده اند. این هزینه ها شامل کل هزینه های توسعه برند، بازاریابی، تبلیغات و سایر هزینه های مرتبط با برند است.

این روش ها قادر به ارائه ارتباط مستقیم بین سرمایه گذاری های مالی و ارزش افزوده برند نبوده و جزء روش های ناکارآمد محسوب می شوند.

سرمایه گذاری های مربوط به برند باید ورای تبلیغات مشهود و پیشبرد فروش و حتی تحقیق و توسعه، آموزش کارکنان، بسته‌بندی، طراحی محصول، شیوه‌های خرده‌فروش و غیره صورت پذیرد.

قیمت ترجیحی

مبنای محاسبه ارزش ثبت برند در کرج در این روش عبارت است از ارزش خالص فعلی برندهای برتر در آینده. هدف اولیه بسیاری از برندها لزوماً کسب قیمت ترجیحی نیست بلکه هدف آنها کسب بالاترین تقاضا در آینده است. به عبارت دیگر، اهمیت حفظ تقاضا در آینده بسیار مهم تر از خلق ارزش از طریق ایجاد قیمت های ترجیحی در شرایط فعلی است.

این روش با کاستی هایی نیز همراه است، زیرا مبنای مناسبی برای مقایسه قیمت های ترجیحی کالاهای برنددار وجود ندارد .

اینتربرند

مهم ترین سوال مطرح شده این است که چگونه می توان نرخ بازگشت سرمایه را در خصوص ثبت برند محاسبه کرد؟ و چگونه می توان میزان ارزش برند یک شرکت را مشخص ساخت؟

متاسفانه الگوی خاصی برای محاسبه ارزش برندی که مورد پذیرش اکثریت محققین باشد، وجود ندارد. موسسه اینتربرند روشی مشابه به محـــــاسبه ارزش افزوده اقتصادی(EVA) را بکار می برد و در آن سه حوزه سودآوری نام تجاری را بررسی می کند:
۱ـ درآمدهای اقتصادی آینده که یک واحد بازرگانی دارای نام تجاری انتظار تحصیل آن را دارد.
۲ـ نقش نام تجاری در ایجاد این درآمدها.
۳ـ ریسک درآمدهای مورد انتظار نام تجاری.
اینتربرند صورت سود و زیان ثبت برند در کرج یک واحد بازرگانی را برای تعیین ارزش دلاری برند محاسبه کرده و بر این اساس به رتبه بندی برندها می پردازد. برخی از محققین دیدگاه متفاوتی نسبت به روش اینتربرند داشته و اظهار می دارند که ارزش برند (در صورت برابر بودن سایر شرایط) به میزان تقاضا یا سهم بازار یک شرکت بستگی دارد. سهم بازار نامتناسب اختلاف سهمی را ایجاد می کند که ارزش یک نام تجاری را تشکیل می دهد .

ثبت برند در کرج

موسسه حقوقی درسا آماده همکاری با شما در زمینه های ثبت برند در کرج و ثبت شرکت در کرج با شمای عزیز می باشد.