قرارداد لایسنس

نوشته شده در تاریخ: ۳۱ مرداد ۱۳۹۵

یکی از دغدغه ها و سوالات افرادی که خواهان ثبت شرکت  هستند موضوع قرارداد لایسنس است لذا در این مقاله کارشناسان موسسه حقوقی درسا به قرارداد لایسنس اختراع میپردازند.

قرارداد لایسنس

قرارداد لایسنس

قرارداد لایسنس

به موجب این قرارداد مالک ورقه اختراع یا صاحب علامت تجاری اجازه بهره برداری و استفاده از اختراع یا علامت تجاری را تحت شرایطی به دیگر می دهد .

در حقوق داخلی ایران بر اساس ماده ۳۹ قانون ثبت علایم و اختراعات، دارنده ورقه اختراع می تواند مالکیت یا حق استفاده از موضوع اختراع خود را کاملا یا جزئا به هر طریقی که بخواهد به دیگری منتقل نماید.

با توجه به ماده ۴۰ قانون، هر گونه معامله راجع به ورقه اختراع باید به موجب سند رسمی به عمل آمده و در دفتر ثبت اختراعات نیز ثبت شود و آن معامله نسبت به اشخاص ثالث معتبر نخواهد بود.

توضیحات تکمیلی قرارداد لایسنس

هر گاه معامله در خارج ایران واقع گردد آن معامله در ایران نسبت به اشخاص ثالث وقتی معتبر خواهد بود که در اداره ثبت اسناد تهران ثبت شده باشد.

همچنین با توجه به ماده ۱۲ قانون، علامت تجاری قابل نقل و انتقال است. ولی انتقال آن در مقابل اشخاص ثالث وقتی معتبر خواهد بود که موافق مقررات این قانون به ثبت رسیده باشد.

امید است که مقاله قرارداد لایسنس مثمر ثمر بوده و پاسخی برای اشخاصی که دنبال آن بودند، بوده باشد . درصورت هرگونه سوال و مشاوره در این زمینه و زمینه های دیگر ویا سپردن امور خود به یک وکیل خوب در کرج ویا سایر نقاط کشور میتوانید با موسسه حقوقی درسا تماس حاصل فرمایید و از خدماتی از قبیل  ثبت شرکت ، ثبت موسسه حقوقی  ، اخذ کد اقتصادی ، ثبت برند و.. بهرهمند شوید.