مدت اعتبار گواهی عدم امکان سازش

نوشته شده در تاریخ: ۲۴ مرداد ۱۳۹۵

در این مقاله کارشناسان موسسه حقوقی درسا به همراه وکیل طلاق موسسه حقوقی درسا به مدت اعتبار گواهی عدم امکان سازش میپردازند که زوجین برای گرفتن طلاق و حتی طلاق توافقی باید آن را اخذ نمایند.

مدت اعتبار گواهی عدم امکان سازش

مدت اعتبار گواهی عدم امکان سازش

مدت اعتبار گواهی عدم امکان سازش

مدت اعتبار گواهی عدم امکان سازش برای تسلیم به دفتر رسمی ازدواج و طلاق سه ماه پس از تاریخ ابلاغ رأی قطعی ویا قطعی شدن رأی است. در صورت عدم تسلیم مدارک لازم و گواهی عدم سازش توسط زوجین یا وکیل طلاق توافقی، در مدت زمان معین شده به دفترخانه رسمی طلاق ،گواهی صادرشده از درجه اعتبار ساقط است و هرگاه گواهی عدم امکان سازش صادرشده بر اساس توافق زوجین به حکم قانون از درجه اعتبار ساقط شود تمامی توافقاتی که گواهی مذکور بر مبنای آن صادر شده است، ملغی می‌شود.

هرگاه زوج ویا وکیل طلاق در مهلت مقرر به دفتر رسمی ازدواج و طلاق مراجعه و گواهی عدم امکان سازش را تسلیم کند، در صورتی که زوجه ظرف یک هفته در دفترخانه حاضر نشود سردفتر به زوجین اخطار می‌کند برای اجرای صیغه طلاق و ثبت آن در دفترخانه حاضر شوند. در صورت حضور نیافتن زوجه، صیغه طلاق جاری و پس از ثبت به وسیله دفترخانه مراتب به اطلاع زوجه می‌رسد.

هرگاه گواهی عدم امکان سازش بنا بر توافق زوجین صادر شده باشد، در صورتی که زوجه بنا بر اعلام دادگاه صادرکننده رأی و یا به موجب سند رسمی در اجرای صیغه طلاق وکالت بلاعزل داشته باشد، حضور نیافتن زوج، مانع اجرای صیغه طلاق و ثبت آن نیست.اجرای صیغه طلاق با رعایت جهات شرعی در دفترخانه یا در محل دیگر و با حضور سردفتر صورت می‌گیرد.

 

 

دراین مقاله سعی شده بود درباره مدت اعتبار گواهی عدم امکان سازش و ساقط شدن آن بعد از به اتمام رسیدن مدت آن اشاره شود و امید است که مثمر ثمر واقع شده باشد و در غیر اینصورت میتوانید با کارشناسان موسسه حقوقی درسا تماس حاصل فرمایید و همچنین در مواردی دیگر نیز از قبیل طلاق توافقی ، مراحل طلاق توافقی ، مهریه در طلاق توافقی و .. از وجود کارشناسان متخصص استفاده کنید و حتی میتوانید از وکلای متخصص همچو وکیل طلاق ، وکیل طلاق توافقی در کرج و سایر نقاط کشور بهره مند شوید.