مراحل تجدید علامت تجارتی

نوشته شده در تاریخ: ۰۲ شهریور ۱۳۹۵

در این مقاله به بررسی مراحل تجدید علامت تجارتی میپردازیم. امیدواریم این مقاله که توسط کارشناسان مجرب موسسه حقوقی آماده گردیده شما را در امر ثبت برند یاری نماید.

مراحل تجدید علامت تجارتی

مراحل تجدید علامت تجارتی

مراحل تجدید علامت تجارتی

علامت ثبت شده در ظرف مدت ده سال تمام شمسی از تاریخ صدور تصدیق ثبت دارای اعتبار قانونی می باشد و صاحب علامت در صورت تمایل به ادامه استفاده از علامت ثبت شده حداکثر ظرف ۶ ماه پس از اتمام ده سال اعتبار قانونی می تواند تقاضای تجدید علامت تجارتی را نماید . در غیر این صورت مذکور ابطال و از حمایت قانونی بهره مند نخواهد بود .

ذیلا روش تجدید علامت بیان می شود :

۱-متقاضی تقاضانامه ای بشرح نمونه پیوستی و اظهار نامه ثبت علامت تجارتی تکمیل شده مربوط به تجدید علامت به انضمام گواهی تجدید ثبت علامت خریداری شده از دایره فروش اوراق بهادار را به مسئول اداره مالکیت تسلیم نماید .

۲-مسئول اداره دستور ثبت تقاضا در دفتر اندیکاتور را صادر و مدارک ابرازی را جهت ضمیمه شدن به پرونده بایگانی ارسال و کارشناس را تعیین می نماید .

۳-کارشناس پس از وصول مدارک ابرازی پیش نویس آگهی تجدید ثبت علامت تجارتی را تهیه و متقاضی جهت پرداخت حق الثبت به حسابداری هدایت و وفق روش توضیح داده شده در صفحات قبل ، متقاضی پس از پرداخت وجه به بانک ملی و ارائه فیش به حسابداری و ممهور شدن اظهار نامه ره اداره مراجعه می نماید .

۴-اظهار نامه به اداره تسلیم شود . مسئول اداره پس از بررسی پیش نویس ، آگهی را مضا و به ماشین نویسی ارجاع می نماید و پس ار تحریر گواهی توسط مسئول مذکور امضا و در دفاتر قانونی(اظهار نامه –طبقات)ثبت علامت تجارتی، ثبت خواهد شد .

۵-گواهی تجدید علامت صادر و پس از احراز هویت و اخذ رسید تحویل صاحب علامت یا وکیل قانونی او خواهد شد .

امید است مقاله مراحل تجدید علامت تجارتی مثمر ثمر بوده و متقاضیان ثبت برند آگاهی لازم را کسب کرده باشند. قابل ذکر است جهت اطمینان خاطر از ثبت برند خود میتوانید از یک وکیل خوب بهرهمند شوید و مراحل ثبت برند را به وکلای متخصص موسسه حقوقی درسا بسپارید و در صورت هرگونه سوال و مشاوره در این زمینه و زمینه هایی همچو ثبت شرکت ، ثبت موسسه حقوقی ، اخذ کد اقتصادی و.. با موسسه حقوقی درسا تماس حاصل فرمایید.