مطالب حقوقی در کرج

نوشته شده در تاریخ: ۰۹ مرداد ۱۳۹۵
در این مقاله که توسط کارشناسان مجرب موسسه حقوقی درسا آماده گردیده درباره مبحث مطالب حقوقی در کرج و آشنایی با این مطالب اطلاعاتی گرداوری شده که امیدواریم شما را در این امر یاری نماید.

مهر و موم ترکه

نوشته شده در تاریخ: ۰۳ مرداد ۱۳۹۵
مهر و موم ترکه   ترکه (ماترک) یا میراث به کلیه اموال و تعهدات گویند یا به عبارتی کلیه دارایی متوفی که بعد ازفوت او به وراث و نزدیکان وی انتقال می یابد اطلاق می شود. امور راجع به ترکه عبارتند از اقداماتی که جهت حفظ ترکه  و رسانیدن آن به صاحبان حقوق انجام می شود از جمله: مهر و موم و تحریرترکه و اداره ترکه و… معنی مهر و موم ترکه چیست ؟   از لحاظ حقوقی، مهروموم ترکه عبارت است از اقدامی که توسط مراجع قضایی صورت می‌گیرد، تا ورثه از هرگونه استفاده و دخل و تصرف در […]

وصیت

نوشته شده در تاریخ: ۰۳ مرداد ۱۳۹۵
تعریف وصیت وصیت در لغت به معنای عهد کردن و سفارش کردن می باشد. وصیت امری اختیاری است. بنابراین به صرف جنبه حقوقی نمی توان کسی را وادار به نوشتن وصیت نامه کرد. اثر حقوقی وصیت • اثر حقوقی وصیت پس از فوت شخص ظاهر می شود. یعنی تا وقتی که شخص زنده است، خود او تصمیم گیرنده و عامل است. • اگر وصیت جهت تملیک مالی باشد، نباید برای آن عوض قرار دهیم. • هر شخصی می تواند در طول زندگی خود بارها وصیت کند یا مفاد وصیت نامه اش را تغییر دهد اما آخرین وصیت نامه متوفی ( […]

انحصار ورثه

نوشته شده در تاریخ: ۰۳ مرداد ۱۳۹۵
آنچه باید درباره انحصار ورثه بدانیم ________________________________________ ثبت شرکت درسا مرگ رویدادی است که برای تمام افراد جامعه اتفاق می‌افتد به دلیل انتقال قهری اموال به بازماندگان، آثاری از جمله لزوم تعیین تکلیف مایملک و میزان سهم و حقوق وراث را به دنبال دارد اما برای اینکه وراث بتوانند سهم‌الارث خود را مطالبه و در آن تصرف کنند، ابتدا لازم است منحصربودن و سهم‌الارث هر یک از آنها بررسی و اثبات شود. بر اساس مفاهیم حقوقی، انحصار وراثت به معنای معلوم کردن تعداد وراث متوفی توسط مراجع ذی‌صلاح است. مقررات مربوط به این موضوع در حقوق ایران در قانون تصدیق […]