وظایف شرکت‌های کشتیرانی

نوشته شده در تاریخ: ۲۵ شهریور ۱۳۹۵
هر شرکت دارای وظایف و راهبردهایی می باشد که بر اساس آن پایگذاری میشوند لذا در این مقاله کارشناسان موسسه حقوقی درسا بطور کامل به وظایف شرکت‌های کشتیرانی می پردازند.

مدارک لازم ثبت شرکت کشتیرانی

نوشته شده در تاریخ: ۲۵ شهریور ۱۳۹۵
کارشناسان موسسه حقوقی درسا پس از ارائه مقاله ی ثبت شرکت کشتیرانی در این مقاله سعی نموده اند تا بطور کامل به مدارک لازم ثبت شرکت کشتیرانی و نکات پیرامون آن پرداخته اند.

ثبت شرکت کشتیرانی

نوشته شده در تاریخ: ۲۵ شهریور ۱۳۹۵
کارشناسان موسسه حقوقی درسا در این مقاله به ثبت شرکت کشتیرانی که دارای شرایط خاص با قوانین سختگیرانه می باشد میپردازند تا متقاضیان ثبت شرکت با موضوع کشتیرانی با آگاهی از این شرایط اقدامات لازم را انجام دهند.

شرایط اعضای هیات مدیره شرکت کشتیرانی

نوشته شده در تاریخ: ۲۵ شهریور ۱۳۹۵
در این مقاله کارشناسان موسسه حقوقی درسا بطور اختصاصی به شرایط اعضای هیات مدیره شرکت کشتیرانی میپردازند که در صورت عدم رعایت این شرایط طبیعتا نمیتوان ثبت شرکت نمود.

شرایط مدیرعامل شرکت کشتیرانی

نوشته شده در تاریخ: ۲۴ شهریور ۱۳۹۵
کارشناسان موسسه حقوقی درسا باتوجه به درخواست های پیاپی کاربران اقدام به تهیه مقاله ای درباره شرایط مدیرعامل شرکت کشتیرانی کرده اند تا اشخاصی که خواهان ثبت شرکت کشتیرانی می باشند با آن به طور کامل آشنا شوند.

نحوه ثبت شرکت با مسئولیت محدود

نوشته شده در تاریخ: ۲۴ شهریور ۱۳۹۵
در این مقاله کارشناسان موسسه حقوقی درسا به نحوه ثبت شرکت با مسئولیت محدود میپردازند و بطور مختصر و مفید در طی سه مرحله توضیحات لازم را بیان می کنند.

ثبت مالکیت فکری

نوشته شده در تاریخ: ۲۴ شهریور ۱۳۹۵
در این مقاله کارشناسان موسسه حقوقی درسا به ثبت مالکیت فکری که امر مهم و یکی از دغدغه های متقاضیان ثبت شرکت می باشد ، می پردازند.

مالیات بر درآمد شرکتها

نوشته شده در تاریخ: ۲۴ شهریور ۱۳۹۵
در این مقاله کارشناسان موسسه حقوقی درسا بطور کامل و مفصل به موضوع مالیات بر درآمد شرکتها و تکالیف مربوطه اشخاص حقوقی بعنوان مسئله ای که برای اشخاصی که ثبت شرکت کرده اند مطرح میشود، می پردازند

روزنامه رسمی چیست؟

نوشته شده در تاریخ: ۲۳ شهریور ۱۳۹۵
در این مقاله کارشناسان موسسه حقوقی درسا به روزنامه رسمی که امر مهم و یکی از دغدغه های متقاضیان ثبت شرکت می باشد ، می پردازند.

اهداف ثبت شرکت تعاونی

نوشته شده در تاریخ: ۲۳ شهریور ۱۳۹۵
در این مقاله کارشناسان موسسه حقوقی درسا به اهداف ثبت شرکت تعاونی که امر مهم و یکی از دغدغه های متقاضیان ثبت شرکت می باشد ، می پردازند.
Page 3 of 2412345...1020...آخرین »