وظایف حوزه های مالیاتی در امر ثبت شرکت

نوشته شده در تاریخ: ۲۳ شهریور ۱۳۹۵
در این مقاله کارشناسان موسسه حقوقی درسا به وظایف حوزه های مالیاتی در امر ثبت شرکت که امر مهم و یکی از دغدغه های متقاضیان ثبت شرکت می باشد ، می پردازند.

تغییر موضوع در شرکت سهامی خاص

نوشته شده در تاریخ: ۲۰ شهریور ۱۳۹۵
در این مقاله که به کوشش کارشناسان مجرب موسسه حقوقی درسا آماده گردیده درباره تغییر موضوع در شرکت سهامی خاص بحث میشود امیدواریم این مقاله شما را در امر تغییرات شرکتها یاری نماید.

تبدیل شرکت ایرانی به شرکت خارجی

نوشته شده در تاریخ: ۲۰ شهریور ۱۳۹۵
در این مقاله که به کوشش کارشناسان مجرب موسسه حقوقی درسا آماده گردیده درباره تبدیل شرکت ایرانی به شرکت خارجی بحث میشود امیدواریم این مقاله شما را در امر ثبت شرکت یاری نماید.

لیست اسامی خاص برای نام شرکت ها

نوشته شده در تاریخ: ۲۰ شهریور ۱۳۹۵
در این مقاله که به کوشش وکلای مجرب موسسه حقوقی درسا آماده گردیده درباره لیست اسامی خاص برای نام شرکت ها بحث میشود امیدواریم این مقاله شما را در امر ثبت شرکت یاری نماید.

باید و نباید های ثبت شرکت (سهامی خاص و عام )

نوشته شده در تاریخ: ۲۰ شهریور ۱۳۹۵
در این مقاله که به کوشش کارشناسان مجرب موسسه حقوقی درسا آماده گردیده درباره باید و نباید های ثبت شرکت (سهامی خاص و عام ) بحث میشود امیدواریم این مقاله شما را در امر ثبت شرکت یاری نماید.

نیازمندی های ثبت شرکت با مسئولیت محدود

نوشته شده در تاریخ: ۱۹ شهریور ۱۳۹۵
در این مقاله که به کوشش کارشناسان مجرب موسسه حقوقی درسا آماده گردیده درباره نیازمندی های ثبت شرکت با مسئولیت محدود بحث میشود امیدواریم این مقاله شما را در امر ثبت شرکت یاری نماید.

باید و نباید های ثبت شرکت تعاونی

نوشته شده در تاریخ: ۱۹ شهریور ۱۳۹۵
در این مقاله که به کوشش کارشناسان مجرب موسسه حقوقی درسا آماده گردیده درباره باید و نباید های ثبت شرکت تعاونی بحث میشود امیدواریم این مقاله شما را در امر ثبت شرکت یاری نماید.

انواع سهام و مسائل مربوط

نوشته شده در تاریخ: ۱۹ شهریور ۱۳۹۵
در این مقاله که به کوشش کارشناسان مجرب موسسه حقوقی درسا آماده گردیده درباره انواع سهام و مسائل مربوط  بحث میشود امیدواریم این مقاله شما را در امر ثبت شرکت یاری نماید.

رکن های تصمیم گیری در شرکت تعاونی

نوشته شده در تاریخ: ۱۹ شهریور ۱۳۹۵
در این مقاله که به کوشش کارشناسان مجرب موسسه حقوقی درسا آماده گردیده درباره رکن های تصمیم گیری در شرکت تعاونی بحث میشود امیدواریم این مقاله شما را در امر ثبت شرکت یاری نماید.

رابطه حقوقی شرکت با دارندگان اوراق قرضه

نوشته شده در تاریخ: ۱۸ شهریور ۱۳۹۵
در این مقاله که به کوشش کارشناسان مجرب موسسه حقوقی درسا آماده گردیده درباره رابطه حقوقی شرکت با دارندگان اوراق قرضه بحث میشود امیدواریم این مقاله شما را در امر ثبت شرکت یاری نماید.