سوالهای متداول طلاق توافقی

نوشته شده در تاریخ: ۰۳ شهریور ۱۳۹۵
پس از سوالهای متداول کاربران درباره طلاق توافقی کارشناسان موسسه حقوقی درسا همراه با وکیل طلاق توافقی تصمیم بر تهیه پاسخ ها بصورت یک مقاله با عنوان سوالهای متداول طلاق توافقی کرده اند.

نفقه ی زن پس از مرگ همسر یا طلاق همسر

نوشته شده در تاریخ: ۰۳ شهریور ۱۳۹۵
در این مقاله که به کوشش کارشناسان مجرب موسسه حقوقی درسا آماده گردیده در مورد نفقه ی زن پس از مرگ همسر یا طلاق همسر بحث میشود. امیدواریم این مقاله شما را در امر انتخاب وکیل طلاق در کرج یاری نماید.

دلایل اصلی جدایی زوجین

نوشته شده در تاریخ: ۰۳ شهریور ۱۳۹۵
در این مقاله به بررسی دلایل اصلی جدایی زوجین میپردازیم. امیدواریم این مقاله که توسط کارشناسان مجرب موسسه حقوقی درسا آماده گردیده شما را در امر انتخاب وکیل طلاق توافقی در کرج یاری نماید.

ارث در ازدواج موقت و طلاق

نوشته شده در تاریخ: ۰۳ شهریور ۱۳۹۵
در این مقاله به بررسی ارث در ازدواج موقت و طلاق میپردازیم. امیدواریم این مقاله که توسط کارشناسان مجرب موسسه حقوقی درسا آماده گردیده شما را در امر انتخاب وکیل طلاق توافقی در کرج یاری نماید.

حضانت فرزندان با پدر یا مادر است؟

نوشته شده در تاریخ: ۰۲ شهریور ۱۳۹۵
در  این مقاله به بررسی حضانت فرزندان با پدر یا مادر است؟ میپردازیم . امیدواریم این مقاله که توسط کارشناسان مجرب موسسه حقوقی درسا آماده گردیده شما را در امر انتخاب وکیل طلاق توافقی در کرج یاری نماید.

مشکلات و مزایای طلاق توافقی

نوشته شده در تاریخ: ۲۵ مرداد ۱۳۹۵
 در این مقاله به بررسی مشکلات و مزایای طلاق توافقی میپردازیم. این مقاله که توسط کارشناسان مجرب موسسه حقوقی درسا آماده گریده امیدواریم شما را در امر طلاق توافقی یاری نماید.

رویه دادگاه خانواده در مورد طلاق توافقی

نوشته شده در تاریخ: ۲۵ مرداد ۱۳۹۵
 پس از تهیه مقاله هایی مرتبط با طلاق توافقی از قبیل وکیل طلاق توافقی ،مراحل طلاق توافقی و … کارشناسان موسسه حقوقی درسا سعی نموده اند که در این مقاله به رویه دادگاه خانواده در مورد طلاق توافقی بپرداند.

مدت اعتبار گواهی عدم امکان سازش

نوشته شده در تاریخ: ۲۴ مرداد ۱۳۹۵
در این مقاله کارشناسان موسسه حقوقی درسا به همراه وکیل طلاق موسسه حقوقی درسا به مدت اعتبار گواهی عدم امکان سازش میپردازند که زوجین برای گرفتن طلاق و حتی طلاق توافقی باید آن را اخذ نمایند.

برگه دادخواست طلاق توافقی

نوشته شده در تاریخ: ۲۴ مرداد ۱۳۹۵
پس از تهیه مقاله هایی مرتبط با طلاق توافقی از قبیل وکیل طلاق توافقی ،مراحل طلاق توافقی و … کارشناسان موسسه حقوقی درسا سعی نموده اند که در این مقاله به برگه دادخواست طلاق توافقی بپرداند.

نحوه وصول مهریه

نوشته شده در تاریخ: ۲۳ مرداد ۱۳۹۵
در این مقاله کارشناسان موسسه حقوقی درسا به نحوه وصول مهریه و موارد تعلق نصف مهر میپردازند تا افرادی که درحال گرفتن طلاق هستنند با آن آشنایی داشته باشند.
Page 1 of 3123