ثبت شرکت در کرج
Search - HikaMarket Vendors
HikaShop categories search plugin
HikaShop products search plugin
Search - RSBlog!
Search - SP Page Builder
Search - Remove Shortcode
Search - K2 Improved Search Plugin by Offlajn
جستجو - محتوا
جستجو -مجموعه ها
جستجو - برچسب ها
جستجو - جستجوی فیلد اختصاصی
Search - J2Store
جستجو - تماس ها
جستجو - وب لینک ها
جستجو - دانشنامه تیکت ها
جستجو - خبرخوان ها
جستجو - گالری تصاویر - Sigplus
plg_search_kunena
plg_search_attachments
جستجو - اشتراک گذاری رسانه
Search - Community Polls

ثبت شرکت در کرجثبت شرکت در کرجثبت شرکت در کرجثبت شرکت در کرجثبت شرکت در کرج
ثبت شرکت در کرج
ثبت شرکت
ثبت شرکت در کرج با توجه به پیچیده تر شدن روابط میان افراد در جامعه کنونی , قوانین حاکم بر روابط بین افراد هم کم کم شکل منسجم تری به خود گرفت .بسیاری از امور که قبلا در روابط میان افراد به صورت فردی و آزادانه و بدون قاعده در جریان بود به تدریج تحت سلطه قوانین قرار گرفتند و شکل الزامی پیدا کردند و بسیاری از امور جاری جامعه در حوزه های بازرگانی – تجارت – خانوادگی و  دیگر موارد از شکل فردی خارج شدند و تحت نظارت و حاکمیت دولت از طریق اعمال قوانین و مقررات قرار گرفتند.
ثبت شرکت هم جزء یکی از همین الزامات قانونی می باشد که قوانین و مقررات مخصوصی جهت آن وضع شده است.
از نظر معنای لغوی شرکت به معنای شریک شدن و همدست شدن در کاری می باشد و از نظر مفهوم حقوقی با توجه به مندرجات مواد قانون مدنی و تجارت ایران ؛ شرکت از اجتماع ۲ یا چند نفر که به صورت شریک ,  سهامدار یا موسس ( عضو ) در غالب یک قرارداد رسمی تشکیل می شود که این افراد در راستای رسیدن به اهداف مشترکشان ( تقسیم سود حاصل از سرمایه گذاری ) به فعالیت می پردازند.
به اختصار ثبت شرکت فرایندی است که طی ان اشخاص حقیقی یا حقوقی قراردادی را بین خود امضاء می کنند که این قرارداد در بر گیرنده ی قواعدی برای تعامل این اشخاص با یکدیگر و همچنین با اشخاص ثالث (خارج از شرکت ) است .
ثبت شرکت در کرج
کسب و کار و ثبت شرکت : امروزه در دنیای کسب و کار . برندها با ارزش ترین سرمایه های معنوی یک سازمان به شمار می روند بعضی از شرکت ها هم هستند که فرصت های رشد را در تصاحب برند های موجود جستجو می کنند به این ترتیب ایجاد مدیریت برند جزئی تفکیک ناپذیر از استراتژی شرکتی تلقی می شوند و می توان گفت که بدون ثبت شرکت از نظر هویتی دچار مشکل اساسی خواهند شد. ثبت شرکت در کرج اثار تشکیل شرکت : هنگام تشکیل یک شرکت رابطه ای که میان شرکا ایجاد می شود رابطه ویژه ای است که ناشی از خصایص ویژه قرار داد شرکت است و این قرار داد شرکت شرکا را در ردیف هم قرار می دهد نه در مقابل هم انطور که مثلا در قرار داد بیع صادق است. شرکت برای شرکا ایجاد حقی می کند که در شرکت های اشخاص به سهم الشرکه و در شرکت های سرمایه به سهم تعبیر می شود و دارای ماهیت حقوقی ویژه ای است از طرف دیگر قرار داد شرکت از نوع قرار داد های است که برای مدتی ادامه دارد و برای شرکا در مقابل یکدیگر حقوق و تکالیف خاصی بر قرار می کند که لازم است بررسی شوند. چگونه شرکت خود را ثبت کنیم؟ اداره ی ثبت شرکتها تحت نظارت سازمان ثبت اسناد کشور این امر مهم را بر عهده گرفته و تمامی متقاضیان ثبت شرکت می توانند از طریق مؤسسه ثبتی حقوقی درسا  بعنوان مشاور و مجری در امور ثبت شرکت در این امر اقدام نمایند به این منظور با شماره های مندرج در سایت تماس حاصل فرمایید و با مشاورین ارشد این مجموعه در خصوص ثبت شرکت و ثبت برند و... مشورت کنید. انواع ثبت شرکت
بر اساس تعاریف صورت گرفته در بالا شرکت به دو دسته تقسیم بندی میشود:
 • شرکت مدنی
 • شرکت تجاری
شرکت مدنی ، شرکتی است که به موجب قرارداد بین دو یا چند نفر برای کسب درآمد از طریق فعالیت مشترک تشکیل می شود.
شرکت مدنی ممکن است برای کسب و کار یا خرید و فروش یا پیشه وری و انجام حرفه و صنعتی به وجود آمده باشد. شرکت مدنی تابع مقررات قانون مدنی درباره حرفه و صنعت به وجود آمده است. در شرکت مدنی، هر یک از شرکاء در نفع و ضرر سهیم می باشند. مگر این که برای یک یا چند نفر از آن ها سهم زیادتری منظور شده باشد. طرز اداره شرکت، طبق شرایط مقرر بین شرکاء خواهد بود. شریکی که به اداره کردن شرکت ماذون شده است، می تواند هر عملی را که لازم این امر است، انجام دهد و مسئول خسارات حاصله از اعمال خود نیست . مگر اینکه مرتکب تقصیر یا غفلت و اهمال شده باشد. اگر اداره کردن شرکت، به عهده شرکاء متعدد باشد، به نحوی که هر یک به طور استقلال ، ماذون در اقدام باشد، هر یک از آن ها می تواند منفرداَ به اعمالی که برای این امر لازم است، مبادرت نماید. اگر بین شرکاء مقرر شده باشد که یکی از مدیران نمی تواند بدون دیگری اقدام کند، مدیری که به تنهایی اقدام کرده باشد، در صورت عدم تنفیذ شرکای دیگر، در مقابل شرکاء ضامن خواهد بود ؛ اگرچه برای ماذونین دیگر، امکان برای مداخله در امر اداره کردن ، موجود نبوده باشد. شریکی که بدون اذن یا در خارج از حدود اذن، تصرف در اعمال شرکت نماید، ضامن است. شریکی که اموال شرکت در اختیار اوست در حکم امین است و ضامن تلف و نقص آن نمی شود، مگر اینکه مرتکب تقصیر یا غفلت و اهمال شود. اگر برای شرکت در ضمن عقد لازمی مدت معین شده باشد، هیچ یک از شرکاء نمی تواند قبل از انقضای مدت از شرکت خارج شود.
شرکت مدنی شخص حقوقی محسوب نمی شود. زیرا شرکت هایی که طبق قانون تجارت تشکیل و به ثبت داده شده باشند، شخصیت حقوقی دارند و شرکت مدنی چنین نیست.
شرکت مدنی تابعیت و اقامتگاه ندارد. زیرا علاوه بر اشخاص حقیقی یعنی افراد انسانی ، اشخاص حقوقی می توانند دارای تابعیت و اقامتگاه باشند و شرکت مدنی، همان طور که فوقاَ اشاره شد، شخص حقوقی به شمار نمی آید. معاملاتی که شرکت مدنی انجام می دهد، معاملات تجاری محسوب نمی شود، زیرا طبق قانون تجارت ، معاملات شرکت های تجاری است که تجاری محسوب می گردد و شرکت مدنی، از شرکت های تجاری نیست. در صورتی که مدت تعیین نشده باشد، شرکت مدنی به تقاضای هر یک از شرکاء ، از بین می رود و در مورد آن مقررات مربوط به تصفیه و ورشکستگی قابل اجرا نیست. در شرکت مدنی، شرکاء جمیعاَ نمایندگی آن را به عهده دارند.
ثبت شرکت در کرج
شرکت مدنی می تواند رسمیت قانونی داشته باشد و آن در صورتی است که برای شرکت، شرکت نامه رسمی، در دفتر اسناد رسمی تنظیم گردد. اما تنظیم شرکت نامه رسمی به هیچ وجه موجب نمی شود که شرکت مدنی دارای شخصیت حقوقی باشد. اضافه می شود که ماده 34 نظام نامه مربوط در این زمینه می گوید : شرکت های منعقد بین کسبه جزء که اطلاق تاجر به آن ها نمی شود، در اعداد شرکت های تجاری نبوده و به عنوان قرارداد، مطابق مقررات قانون ثبت اسناد، در دفاتر اسناد رسمی باید به ثبت برسند.
هر گاه دو یا چند نفر به منظور انجام امور تجاری با تسهیم سرمایه و ترسیم نحوه تقسیم سود و زیان طبق مفاد قرارداد، تفاهم نمایند فعالیت آن ها یک شرکت تجاری را تشکیل داده است. به عبارت دیگر هرگونه عملیات تجاری ناشی از تودیع سرمایه شرکاء که طبق قرارداد با تقسیم سود و زیان همراه باشد مشمول فعالیت شرکت تجاری است.
این شرکت ها دارای شخصیت جداگانه از شرکاء بوده و رأساً دارای حقوق کامل می باشند که در روابط آن با شرکاء و یا اشخاص ثالث و طلبکاران شرکت و طلبکاران شخصی شرکاء تاثیر دارد.  انواع شرکت های تجاری شرکت های تجاری را از لحاظ میزان مسئولیت اعضا به چهار دسته تقسیم میشوند:
 •  شرکت های تجاری سرمایه ای :
در این نوع شرکت، مسئولیت شرکاء مشخص و معین است و صرفاَ محدود به آورده (سرمایه) شریک است. بنابراین سقف تعهد شرکاء در شرکت های سرمایه ای، میزان سرمایه آن ها است و بیش از آن، شرکاء مسئولیتی ندارند. شرکت های سهامی و شرکت های با مسئولیت محدود از انواع شرکت های سرمایه ای محسوب می شوند.
 • شرکت های تجاری شخصی :
در این نوع شرکت ها مسئولیت شرکاء نامحدود است و تعهد شرکاء به تمامی اموال و دارایی آن ها تسری دارد. شرکت های تضامنی و شرکت های نسبی در زمره شرکت های شخصی می باشند.
 • شرکت های تجاری مختلط :
در شرکت های مختلط مسئولیت برخی از شرکاء محدود و برخی نامحدود است. شرکایی که مسئولیت آن ها محدود به سرمایه آن ها است را شریک عادی و شرکایی که مسئولیت آن ها نامحدود است را شریک ضامن می نامند. شرکت های مختلط شامل شرکت های مختلط سهامی و غیرسهامی است.
 
 • شرکت های تجاری کمیتی :
در این قبیل شرکت ها که عمدتاً به منظور رفاه و تسهیل امور شرکاء تشکیل می شوند مسئولیتی متوجه شرکاء نیست مانند شرکت های تعاونی (مسکن یا مصرف) که به منظور تامین مایحتاج شرکاء تشکیل می شوند.
ثبت شرکت در کرج شرکت های تجاری خود به ۷ دسته تقسیم میشود :
 • شرکت سهامی
 • شرکت با مسئولیت محدود
 • شرکت تضامنی
 • شرکت مختلط غیر سهامی
 • شرکت مختلط سهامی
 • شرکت نسبی
 • شرکت تعاونی تولید و مصرف
ثبت شرکت در کرج
به منظور ثبت شرکت در کرج با شماره های مندرج در سایت dorsasabt.co تماس حاصل فرمایید
 
اشتراک گذاری:
FaceBook  Twitter  Google Plus

نظرات (0)

هنوز هیچ نظری ارسال نشده است.

نظر خود را اضافه کنید.

ارسال نظر به عنوان مهمان. ثبت نام یا ورود به حساب کاربری.
0 حرف
پیوست ها (0 / 1)
موقعیت خود را به اشتراک بگذارید.
کد را وارد کنید. واضح نیست؟
 •  
  کرج ، بلوار امامزاده حسن ، روبروی بانک ملی، مجتمع کمال، بلوک B، طبقه 3 واحد 39
 •  
  026-34457131
 •  
  0912-2777038
 •  
  026-34450133
 •  

درخواست تماس

برای درخواست تماس، لطفا شماره خود را وارد نمایید:
نام کامل*
لطفا نام کامل خود را وارد نمایید

شماره همراه*
شماره همراه را به صورت عددی وارد نمایید

کد امنیتی*
کد امنیتی کد جدید کد امنیتی اشتباه است

ثبت شرکت در کرج

کلیه حقوق این سایت متعلق به موسسه حقوقی و ثبتی درسا می باشد.
طراحی سایت توسط: جهان وب

No Internet Connection