چاپ
ثبت شرکت در کرج
مزایای اخذ پروانه بهره برداری

اخذ پروانه بهره برداری | ثبت شرکت در کرج
پروانه بهره برداری  یک نوع مجوز است که به کلیه واحدهای صنعتی که اقدامات لازم ، شامل تامین زمین و تاسیسات  و احداث ساختمان و تولید آزمایشی را انجام داده اند اعم از اینکه دارای جواز تاسیس بوده یا نبوده داده می شود.
دارندگان این مجوز (پروانه بهره برداری ) می توانند از کلیه امتیازات و مشوق هایی که وزارت صنعت ، معدن و تجارت برای واحدهای تولیدی فعال در نظر می گیرد، استفاده کنند.
اخذ پروانه بهره برداری | ثبت شرکت در کرج
مزایای استفاده از پروانه بهره برداری:
اشتراک گذاری:
FaceBook  Twitter  Google Plus
No Internet Connection