چاپ
چگونه پروانه بهره برداری بگیریم؟ ثبت شرکت در کرج
اخذ پروانه بهره برداری در کرج
بعد از به انجام رسیدن مراحل تاسیس و تولید آزمایشی ، بازدید و ظرفیت سنجی توسط سازمان و در حالت ارائه گواهی های مورد نیاز و تبعیت از شرایط درج شده در جواز تاسیس ، پروانه بهره برداری با توجه به نیاز برای تمامی اشخاص حقیقی یا حقوقی صادر می گردد. اگر قسمتی از ظرفیت تولید شامل برخی از خطوط یا مراحل تولید برای بهره برداری مهیا باشند پروانه بهره برداری صادر میشود.
ثبت شرکت در کرج
نکات مهم در اخذ پروانه بهره برداری
ثبت شرکت در کرج | اخذ پروانه بهره برداری
اشتراک گذاری:
FaceBook  Twitter  Google Plus
No Internet Connection