تغییر اساسنامه

نوشته شده در تاریخ: ۱۰ شهریور ۱۳۹۵
در این مقاله کارشناسان مجرب موسسه حقوقی درسا با یاری وکیل خوب و متخصص و مشرف بر تغییر اساسنامه بطور کامل به موضاعات پیرامون و مواردی که منجربه به این میشود که اساسنامه تغییر کند می‌پردازند.

مجمع عمومی شرکت

نوشته شده در تاریخ: ۱۰ شهریور ۱۳۹۵
در این مقاله کارشناسان موسسه حقوقی درسا به مجمع عمومی شرکت و تعاریف و انواع آن میپردازند تا اشخاصی که ثبت شرکت کرده اند از آن مطلع شوند و اقدام به تشکیل آن دهند.

صلاحیت مجمع عمومی عادی

نوشته شده در تاریخ: ۱۰ شهریور ۱۳۹۵
پیش تر در مقاله های دیگری کارشناسان موسسه حقوقی درسا به مجمع عمومی و انواع آن پرداخته اند که در ین مقاله به طور اختصاصی به صلاحیت مجمع عمومی عادی اشاره می‌کنند.

مسئولیت هیئت نظارت

نوشته شده در تاریخ: ۰۵ شهریور ۱۳۹۵
کارشناسان موسسه حقوقی درسا پس از ارائه مقاله تشکیل هیئت نظارت در این مقاله به مسئولیت هیئت نظارت جهت افزایش اطلاعات می پردازند .

اختیارات هیئت نظارت

نوشته شده در تاریخ: ۰۵ شهریور ۱۳۹۵
کارشناسان موسسه حقوقی درسا پس از ارائه مقاله تشکیل هیئت نظارت در این مقاله به اختیارات هیئت نظارت جهت افزایش اطلاعات می پردازند .

نتایج بطلان شرکت

نوشته شده در تاریخ: ۰۴ شهریور ۱۳۹۵
در این مقاله کارشناان موسسه حقوقی درسا می‌پردازند به نتایج بطلان شرکت که پیش تر درباره‌ی علل بطلان آن نیز مقاله ای ارائه شده بود.

بطلان شرکت

نوشته شده در تاریخ: ۰۴ شهریور ۱۳۹۵
در این مقاله به بررسی موارد بطلان شرکت و علل بطلان شرکت با مسئولیت محدود توسط کارشناسان موسسه حقوقی درسا و وکیل خوب و متخصص پرداخته شده است.

تقسیم زیان شرکت

نوشته شده در تاریخ: ۰۴ شهریور ۱۳۹۵
یکی از مواردی که پس از ثبت شرکت و در طول عمر یک شرکت ممکن است بوجود بیاید ضرر و زیان شرکت است و بهمراه خود مواردی را بوجود می آورد که کارشناسان موسسه حقوقی درسا در این مقاله به تقسیم زیان شرکت می‌پردازند.

علائم تجاری قابل ثبت

نوشته شده در تاریخ: ۰۳ شهریور ۱۳۹۵
پس از ارائه مقاله علائم تجاری غیرقابل ثبت در این مقاله به علائم تجاری قابل ثبت و در ادامه آن به علائم تجاری ممنوع پرداخته میشود که توسط موسسه حقوقی درسا ،وکیل خوب و کارشناسان مجرب تهیه شده است.

سوالهای متداول طلاق توافقی

نوشته شده در تاریخ: ۰۳ شهریور ۱۳۹۵
پس از سوالهای متداول کاربران درباره طلاق توافقی کارشناسان موسسه حقوقی درسا همراه با وکیل طلاق توافقی تصمیم بر تهیه پاسخ ها بصورت یک مقاله با عنوان سوالهای متداول طلاق توافقی کرده اند.