ارکان تصمیم گیرنده شرکت تعاونی

نوشته شده در تاریخ: ۲۹ شهریور ۱۳۹۵
در این مقاله کارشناسان موسسه حقوقی درسا بطور اختصاصی به ارکان تصمیم گیرنده شرکت تعاونی و تعاریف این ارکان می پردازند.

انواع طلاق

نوشته شده در تاریخ: ۲۹ شهریور ۱۳۹۵
در مقاله ارائه شده توسط موسسه حقوقی درسا که توسط یک وکیل طلاق توافقی متخصص تهیه شده است به انواع طلاق و تعاریف هر یک بیان شده است

سه عمل در ثبت شرکتهای داخلی

نوشته شده در تاریخ: ۲۹ شهریور ۱۳۹۵
کارشناسان موسسه حقوقی درسا در این مقاله به اقداماتی که منجربه ثبت شرکت داخلی میشود و تعاریف هر یک میپردازند به تعبیری در این مقاله به سه عمل در ثبت شرکتهای داخلی پرداخته می شود.

ثبت شرکت نرم افزاری بدون نیاز به مجوز

نوشته شده در تاریخ: ۲۸ شهریور ۱۳۹۵
در این مقاله کارشناسان موسسه حقوقی درسا به موضوع   ثبت شرکت نرم افزاری بدون نیاز به مجوز  که امر مهم و یکی از دغدغه های متقاضیان ثبت شرکت می باشد ، می پردازند.

ثبت شرکت نرم افزاری مجوزی

نوشته شده در تاریخ: ۲۸ شهریور ۱۳۹۵
در این مقاله کارشناسان موسسه حقوقی درسا به موضوع ثبت شرکت نرم افزاری مجوزی که امر مهم و یکی از دغدغه های متقاضیان ثبت شرکت می باشد ، می پردازند.

ثبت شرکت نرم افزاری

نوشته شده در تاریخ: ۲۸ شهریور ۱۳۹۵
متقاضی ثبت شرکت نرم افزاری میتواند با مراجعه به موسسه حقوقی درسا و وبسایت آن از خدماتی همچون ثبت شرکت در کرج و از مشاوره و توانایی های وکلای حقوقی و کارشناسان مجرب بهره مند شوند و با خیالی آسوده شرکت نرم افزای خود را به ثبت برسانند.

ثبت شرکت دکوراسیون

نوشته شده در تاریخ: ۲۸ شهریور ۱۳۹۵
در این مقاله کارشناسان موسسه حقوقی درسا به موضوع ثبت شرکت دکوراسیون در کرج که امر مهم و یکی از دغدغه های متقاضیان ثبت شرکت می باشد ، می پردازند.

دامنه محافظت علامت تجاری چیست؟

نوشته شده در تاریخ: ۲۷ شهریور ۱۳۹۵
در این مقاله موسسه حقوقی درسا به برخی دامنه محافظت علامت تجاری به طور اختصاصی می پردازند تا متقاضیان ثبت برند نسبت به آن ها آگاه باشند قابل ذکر است نکات اشاره شده پاسخ برخی کاربران نیز میباشد.

ثبت شرکت مجری

نوشته شده در تاریخ: ۲۷ شهریور ۱۳۹۵
متقاضی ثبت شرکت مجری میتواند با مراجعه به شرکت درسا و وبسایت آن از خدماتی همچون ثبت شرکت در کرج و از مشاوره و توانایی های وکلای حقوقی و کارشناسان مجرب بهره مند شوند و با خیالی آسوده ثبت شرکت نمایند.

ثبت شرکت طراحی

نوشته شده در تاریخ: ۲۷ شهریور ۱۳۹۵
در این مقاله کارشناسان موسسه حقوقی درسا به موضوع ثبت شرکت طراحی که امر مهم و یکی از دغدغه های متقاضیان ثبت شرکت می باشد ، می پردازند.