گرفتن دسته چک از طریق ثبت شرکت

نوشته شده در تاریخ: ۲۶ شهریور ۱۳۹۵
در این مقاله کارشناسان موسسه حقوقی درسا به موضوع گرفتن دسته چک از طریق ثبت شرکت که امر مهم و یکی از دغدغه های متقاضیان ثبت شرکت می باشد ، می پردازند.

چرا ثبت شرکت در کرج

نوشته شده در تاریخ: ۲۶ شهریور ۱۳۹۵
در این مقاله کارشناسان موسسه حقوقی درسا به موضوع چرا ثبت شرکت در کرج که امر مهم و یکی از دغدغه های متقاضیان ثبت شرکت می باشد ، می پردازند.

ثبت شرکت با همکاری اتباع خارجی در ایران

نوشته شده در تاریخ: ۲۶ شهریور ۱۳۹۵
هر شرکت دارای وظایف و راهبردهایی می باشد که بر اساس آن پایگذاری میشوند لذا در این مقاله کارشناسان موسسه حقوقی درسا بطور کامل به ثبت شرکت با همکاری اتباع خارجی در ایران می پردازند.

خدمات موسسه حقوقی در کرج

نوشته شده در تاریخ: ۲۶ شهریور ۱۳۹۵
کارشناسان موسسه حقوقی درسا  در این مقاله سعی نموده اند تا بطور کامل به خدمات موسسه حقوقی در کرج  و نکات پیرامون آن پرداخته اند. این مقاله در زمینه موسسه حقوقی آماده گردیده است.

موسسه حقوقی در کرج

نوشته شده در تاریخ: ۲۵ شهریور ۱۳۹۵
کارشناسان موسسه حقوقی درسا  در این مقاله سعی نموده اند تا بطور کامل به موسسه حقوقی در کرج  و نکات پیرامون آن پرداخته اند. این مقاله در زمینه موسسه حقوقی آماده گردیده است.

وظایف شرکت‌های کشتیرانی

نوشته شده در تاریخ: ۲۵ شهریور ۱۳۹۵
هر شرکت دارای وظایف و راهبردهایی می باشد که بر اساس آن پایگذاری میشوند لذا در این مقاله کارشناسان موسسه حقوقی درسا بطور کامل به وظایف شرکت‌های کشتیرانی می پردازند.

مدارک لازم ثبت شرکت کشتیرانی

نوشته شده در تاریخ: ۲۵ شهریور ۱۳۹۵
کارشناسان موسسه حقوقی درسا پس از ارائه مقاله ی ثبت شرکت کشتیرانی در این مقاله سعی نموده اند تا بطور کامل به مدارک لازم ثبت شرکت کشتیرانی و نکات پیرامون آن پرداخته اند.

ثبت شرکت کشتیرانی

نوشته شده در تاریخ: ۲۵ شهریور ۱۳۹۵
کارشناسان موسسه حقوقی درسا در این مقاله به ثبت شرکت کشتیرانی که دارای شرایط خاص با قوانین سختگیرانه می باشد میپردازند تا متقاضیان ثبت شرکت با موضوع کشتیرانی با آگاهی از این شرایط اقدامات لازم را انجام دهند.

شرایط اعضای هیات مدیره شرکت کشتیرانی

نوشته شده در تاریخ: ۲۵ شهریور ۱۳۹۵
در این مقاله کارشناسان موسسه حقوقی درسا بطور اختصاصی به شرایط اعضای هیات مدیره شرکت کشتیرانی میپردازند که در صورت عدم رعایت این شرایط طبیعتا نمیتوان ثبت شرکت نمود.

شرایط مدیرعامل شرکت کشتیرانی

نوشته شده در تاریخ: ۲۴ شهریور ۱۳۹۵
کارشناسان موسسه حقوقی درسا باتوجه به درخواست های پیاپی کاربران اقدام به تهیه مقاله ای درباره شرایط مدیرعامل شرکت کشتیرانی کرده اند تا اشخاصی که خواهان ثبت شرکت کشتیرانی می باشند با آن به طور کامل آشنا شوند.