انحلال شرکت

انحلال شرکت

نحوه ی انحلال شرکت با مسئولیت محدود :

شرکت با مسئولیت محدود در مواردی منحل می گردند.

این موارد عبارتند از :

 • در صورتی که در اساسنامه ی شرکت مدتی تعیین شده باشد و این مدت تمام شده باشد .
 • زمانی است که شرکت برابر قانون تجارت ورشکسته شده باشد. (ورشکستگی با حکم ورشکستگی دادگاه است)
 • زمانی است که شرکت در اثر فعالیت های اقتصادی متضرر شده و نصف سرمایه ی شرکت از دست رفته باشد. در چنین
 • حالتی یکی از شرکا از دادگاه درخواست انحلال شرکت می کند ، در این صورت دادگاه می تواند حکم بر انحلال شرکت صادر کند .
 • چنانچه یکی از شرکا فوت نماید می تواند از موارد انحلال شرکت باشد ، البته در صورتیکه در اساس نامه پیش بینی شده باشد . اما محجور شدن یکی از شرکا یا ورشکست شدن یکی از شرکا دلیل بر انحلال شرکت نخواهد بود .

مدارک لازم جهت انحلال شرکت با مسئولیت محدود :

 • اصل صورت جلسه انحلال شرکت
 • آخرین روزنامه رسمی که آگهی های شرکت در آن منتشر می شود
 • فتوکپی شناسنامه مدیر تصفیه در صورتی که خارج از شرکاء انتخاب شده باشد
 • ارائه سند ثبت دایر بر ارسال دعوت نامه برای شرکاء چنانچه مجمع عمومی فوق العاده با اکثریت شرکاء تشکیل شده باشد.

نحوه انحلال شرکت سهامی خاص :

 • در موارد ذیل شرکت سهامی منحل می گردد.
 • وقتی که شرکت موضوعی را که باری آن تشکیل شده است انجام داده یا انجام آن غیر ممکن باشد.
 • در صورتی که شرکت برای مدت معین تشکیل گردیده و آن مدت منقضی باشد مگر این که مدت قبل از انقضا تمدید شده باشد.
 • در صورت ورشکستگی
 • در هر موقع که مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام به هر علتی رای به انحلال شرکت بدهد.
 • در صورت صدور حکم قطعی دادگاه
این مطلب هم شاید برای شما جالب باشه  ثبت مؤسسه

مدارک مورد نیاز جهت انحلال شرکت سهامی :

 1. اصل صورت جلسه انحلال شرکت
 2. آخرین روزنامه رسمی شرکت
 3. فتوکپی شناسنامه مدیر تصفیه هر گاه مدیر تصفیه خارج از سهامداران انتخاب شده باشد.
 4. اصل روزنامه کثیر الانتشار حاوی آگهی دعوت شرکاء، هرگاه مجمع با اکثریت شرکاء تشکیل شده باشد . صورت جلسه انحلال شرکت همراه و با دیگر مدارک باید ظرف ۵ روز از تاریخ تشکیل جلسه باید تسلیم اداره ثبت شرکتها شود و بعد از ثبت در دفاتر ثبت شرکتها و امضاء ذیل آن توسط نماینده آن شرکت منحل می شود.

نحوه ی انحلال شرکت مختلط غیر سهامی:

 • زمانی که مدت تعیین شده در شرکت نامه ی شرکت منقضی شده باشد .
 • اگر مقصود و هدفی که شرکت برای آن تشکیل شده برآورده شده باشد و یا اینکه رسیدن به آن هدف عملاً غیر ممکن شده باشد .
 • شرکت ور شکست شده باشد .
 • چنانچه تمامی شرکا بر انحلال شرکت رضایت دهند .
 • اگر تعداد شرکا از دو نفر کمتر شود .
 • چنانچه مقامات قضایی حکم بر انحلال شرکت دهند .
 • چنانچه یکی از شرکا به استناد ماده ۱۳۷ ق.ت. در خواست ضمن قرارداد شرکت را نموده باشد .
 • به لحاظ نمودن شرایط مندرج در موارد ۱۳۹ و ۱۴۰ ق.ت. فوت یا محجوریت شریک باعث انحلال شرکت خواهد شد .
این مطلب هم شاید برای شما جالب باشه  اخذ جواز تاسیس

موارد انحلال شرکت مختلط سهامی:

 • به استناد ماده ۱۸۱ ق.ت. شرکت مختلط سهامی در موارد زیر منحل می گردد :
 • زمانی که هدف ذکر شده در اساسنامه ی شرکت برآورده نشده باشد .
 • زمانی که مدت تعیین شده در اساسنامه به پایان رسیده باشد .
 • زمانی که شرکت به استناد قانون تجارت ورشکست گردد .
 • به استناد مجمع عمومی چنانچه این حق برابر اساسنامه برای این مجمع پیش بینی شده باشد .
 • وقتی که شریک ضامن فوت نماید یا مهجور گردد مشروط بر اینکه در اساسنامه فوت یا مهجوریت شریک ضامن تصریح شده باشد .

 موارد انحلال شرکت تضامنی  :

 • هدفی که شرکت برای انجام آن تاسیس شده و آن امر انجام گردد و یا انجام آن غیر مقدور باشد
 • شرکت دارای مدت بوده و مدت مزبور منقضی شده و صورت جلسه تمدید قبل از انقضای آخرین روز تقدیم اداره ثبت شرکتها نشود
 • تصمیم مجمع عمومی فوق العاده شرکت جهت انحلال
 • در صورتی که احدی از شرکاء مطابق م ۱۳۷ شرکت را فسخ نماید
 • در صورت ورشکستگی شرکت
 • در صورت تراضی تمام شرکاء
 • صدور حکم انحلال از دادگاه با تقاضای احد از شرکاء
 • در صورت فوت یا محجوریت یکی از شرکاء به شرط این که در اساسنامه قید شده باشد
 • اگر احد از شرکاء ورشکسته شود و سهم ورشکسته از منافع شرکت جهت پرداخت دین وی  کافی نباشد می توانند تقاضای انحلال شرکت را بنمایند ، مشروط به این که ۶ ماه قبل قصد خود را به وسیله ارسال اظهار نامه به اطلاع شرکت رسانده باشند
0 پاسخ‌ها

ارسال یک پاسخ

می‌خواهید در گفتگو‌ها شرکت کنید؟
راهنمایی رایگان!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *