بطلان شرکت

نوشته شده در تاریخ: ۰۴ شهریور ۱۳۹۵

در این مقاله به بررسی موارد بطلان شرکت و علل بطلان شرکت با مسئولیت محدود توسط کارشناسان موسسه حقوقی درسا و وکیل خوب و متخصص پرداخته شده است.

بطلان شرکت

بطلان شرکت

بطلان شرکت

بطلان شرکت موارد بسیاری دارد و ممکن است به دلیل رعایت نکردن یکی از قواعد عام مربوط به قراردادها باشد؛ برای مثال طبق ماده ۱۹۰ ق.م یکی از شرکا اهلیت نداشته یا فاقد قصد و رضا بوده باشد

یکی دیگر از موارد بطلان شرکت عدم یکی از شرایط عام تشکیل شرکتهای تجاری می‌باشد؛ به اینصورت که تقسیم سود و زیان مطابق مقررات راجع به این نوع شرکتها نباشد.

درباره این دو سبب در مقالات دیگر پرداخته میشود لذا در اینجا فقط به بطلان ویژه شرکت با مسئولیت محدود پرداخته می‌شود

علل بطلان شرکت با مسئولیت محدود

قانون تجارت، در مواد ۹۶ و ۹۷، دو نوع علت بطلان را پیش بینی کرده است:

  1. علت ماهوی

علت ماهوی بطلان را ماده ۹۶ معین کرده است و آن این است که تمام سرمایه نقدی تأدیه نشده و سهم الشرکه غیر نقدی تقویم و تسلیم نشده باشد.

  1. علت شکلی

علت شکلی بطلان را ماده ۹۷ معین کرده است که به موجب آن در شرکتنامه باید به صراحت قید شود که سهم الشرکه های غیرنقدی هر کدام به چه میزان تقویم شده است. این عبارت، به این معناست که تقویم آورده های مالی باید به تفکیک و نسبت به هر شریک مشخص شود.

از دو ماده فوق میتوان اینگونه برداشت کرد که فقط عدم تقویم و عدم قید صریح مبلغ تقویم شده در شرکتنامه موجب بطلان شرکت است.

و درصورتی که هرگاه قیمت غیرواقعی باشد، تنها ضمانت اجرای آن مسئولیت تضامنی شرکا در قبال اشخاص ثالث ذی نفع است که ماده ۹۸ قانون تجارت به آن اشاره دارد. خارج از علل بطلان مندرج در این دو ماده، شرکت را نمی توان به سبب عدم رعایت قواعد دیگر راجع به شرکت با مسئولیت محدود باطل اعلام کرد.از جمله عدم رعایت قاعده مندرج در ماده ۱۰۹ قانون تجارت که مقرر می کند: هر شرکت با مسئولیت محدود که عده شرکای آن بیش از دوازده نفر باشد، باید دارای هیئت نظار باشد. در واقع، عدم تعیین هیئت نظار برای این گونه شرکت موجب بطلان آن نخواهد بود.
 

در صورت هرگونه سوال و مشاوره درباره بطلان شرکت و زمینه های دیگر همچو ثبت شرکت ، ثبت موسسه حقوقی ، اخذ کد اقتصادی ، ثبت برند و… میتوانید با کارشناسان موسسه حقوقی درسا تماس حاصل فرمایید .