مالیات بر درآمد شرکتها

نوشته شده در تاریخ: ۲۴ شهریور ۱۳۹۵

در این مقاله کارشناسان موسسه حقوقی درسا بطور کامل و مفصل به موضوع مالیات بر درآمد شرکتها و تکالیف مربوطه اشخاص حقوقی بعنوان مسئله ای که برای اشخاصی که ثبت شرکت کرده اند مطرح میشود، می پردازند

مالیات بر درآمد شرکتها

مالیات بر درآمد شرکتها

مالیات بر درآمد شرکتها

مالیات بر درآمد شرکتها صرفا برای شرکتها نیست بلکه به کلیه موسسات تجاری و انتفاعی که مراحل قانونی را در اداره ثبت شرکتها گذرانده اند و دارای شماره ی ثبت می باشند نیز شامل می شوند.

درآمد مشمول مالیات و نرخ مالیاتی

براساس ماده ی ۱۰۵ ق.م.م جمع درآمد شرکت ها و درآمد ناشی از فعالیت های انتفاعی سایر اشخاص حقوقی که از منابع مختلف در ایران یا خارج از ایران تحصیل می شود ، پس از وضع زیان های حاصلا از منابع غیر معاف و کسر معافیت های مقرر به استثنای مواردی که طبق مقررات این قانون دارای نرخ جداگانه ای می باشد مشمول مالیاتی به نرخ بیست و پنج درصد خواهند بود .
تبصره (۱) در مورد اشخاص حقوقی ایرانی غیر تجاری که به منظور تقسیم سود تأسیس نشده اند ، در صورتی که دارای فعالیت انتفاعی باشند ، از ماخذ کل درآمد مشمول مالیات فعالیت انتفاعی آنها مالیات به نرخ مقرر در این ماده وصول می شود .

تکلیف اشخاص حقوقی

اشخاص حقوقی باید تکالیف خود را نسبت به مالیات بر درآمد شرکتها و موارد دیگر انجام دهند که در زیر به ان اشاره شده است.

الف. ارائه ی اظهار نامه ی مالیاتی

 بر اساس ماده ۱۱۰ قانون ، اشخاص حقوقی مکلف اند اظهار نامه ، ترازنامه ، حساب سود و زیان و… همه مدارک مربوطه  خود را حداکثر تا چهار ماه پس از سال مالیاتی همراه با فهرست هویت شرکاء و سهامداران و حسب مورد میزان سهم الشرکه یا تعداد سهام و نشانی هر یک از آنها را به اداره مالیاتی مه فعالیت اصلی شخص حقوقی در آن واقع است ارایه و مالیات متعلق را پرداخت نمایند قابل توجه است که. پس از ارایه ی اولین فهرست مزبور ارایه فهرست تغییرات در سنوات بعد کافی خواهد بود .
این نکته قابل ذکر است که محل ارایه اظهار نامه و پرداخت مالیات اشخاص حقوقی خارجی و موسسات مقیم خارج از ایران که در ایران دارای اقامتگاه یا نمایندگی نمی باشند تهران است .

ب. پلمپ دفاتر قانونی

اشخاص حقوقی بایستی قبل از شروع سال مالی جدید اقدام به پلمپ دفاتر در اداره ی ثبت شرکت ها نمایند که در باره پلمپ دفاتر در مقاله ای جداگانه ای توضیحات تکمیلی را میتوانید مطالعه فرمایید.

ج. پرداخت حق تمبر

یکی دیگر از تکالیف اشخاص حقوقی پرداخ حق تمبر میباشد که باید ظرف دو ماه از تاریخ ثبت قانونی ، مالیات دو در هزار حق تمبر را پرداخت نمایند . ضمناً در مورد شرکت هایی که به افزایش سرمایه اقدام می نمایند مکلفند ظرف دو ماه از تاریخ افزایش سرمایه در اداره ی ثبت شرکت نسبت به ابطال تمبر اقدام نمایند .

د. ارایه ی لیست حقوق بگیران

اشخاص حقوقی بایستی هنگام پرداخت یا تخصیص حقوق مالیات متعلق را طبق مقررات ماده ی ۸۵ این قانون محاسبه و کسر و ظرف سی روز ضمن ارایه ی ضمن ارایه ی لیست حقوق بگیران که حاوی مشخصات نظیر نام و نشانی دریافت کنندگان حقوق و میزان آن می باشد . به اداره ی امور مالیاتی محل پرداخت نموده و در ماه های بعد فقط تغییرات را اعلام نمایند .

امید است که با مطالعه این مقاله اطلاعاتتان درباره ی مالیات بر درآمد شرکتها تکمیل شده باشد در غیر اینصورت و جهت تکمیل اطلاعات خود و هرگونه مشاوره در این باب ویا دیگر مسایلی همچو ثبت شرکت ، ثبت برند ، اخذ کد اقتصادی ،  موسسه حقوقی و … میتوانید از تجربیات کارشناسان درسا بهرهمند شده و با آن ها از طریق راه های ارتباطی موجود تماس حاصل فرمایید و همچنین از یک وکیل خوب نیز بهرهمند میشوید.