موضوع وکالتنامه های شرکت

نوشته شده در تاریخ: ۳۰ شهریور ۱۳۹۵

در این مقاله کارشناسان مجرب  موسسه حقوقی درسا به موضوع موضوع وکالتنامه های شرکت که امر مهم و یکی از دغدغه های متقاضیان ثبت شرکت می باشد ، می پردازند.

موضوع وکالتنامه های شرکت

موضوع وکالتنامه های شرکت

موضوع وکالتنامه های شرکت

مراجعه به اداره ثبت شرکتها، دارائی ، بانک و غیره نسبت به انجام کلیه امور اداری موکل مرقوم وسپردن هرگونه تعهد و التزام و تقاضا و دریافت گواهی دارائی و استعلام از ثبت شرکت ها و پیگیری موضوع مالیاتی موکل و اخذ کد اقتصادی برای شرکت مذکور و توضیح و دفاع در مورد پرونده مالیاتی موکل و رتق و فتق امور مالیاتی و تشکیل پرونده در حوزه مالیاتی مربوطه و قیام و اقدام بهر امری که در ارتباط با اخذ کد اقتصادی موکل داشته باشد ،شرکت در تمامی صورتجلسات شرکت اعم از عادی ،عادی بطور فوق العاده ،نقل و انتقال سهام ،مجمع عمومی فوق العاده ،هیئت مدیره و….. . و در جریان کار پیش آید.

توضیحات تکمیلی موضوع وکالتنامه های شرکت

به نحوی که دیگر در هیچیک از موارد نیازی به حضور و امضاء مجدد موکل نباشد و موکل ضمن امضای سند مذکور به وکیل اجازه و وکالت در اصلاح سند و تنظیم اقرار نامه اصلاحی در خصوص اشتباهات و سهو قلمی یا از قلم افتادگی را اعطاء نمودند .

حدود اختیارات موکل مذبور در انجام وکالت باحق توکیل بغیر ولو کرارا دارای اختیارات میباشد و این وکالت فقط در نفس وکالت موثر است .
در مورد متن این نوع وکالتنامه ها ذکر این موضوع الزامی است که حدود اختیارات وکیل ،مدت زمان وکالت و حق توکیل وکیل قابل تغییر می باشد و با توجه به توافقات وکیل و موکل صورت می پذیرد. وکالتنامه ی فوق امروزه بیشترین کاربرد را برای شرکتهایی دارند که برای اخذ گرید ( رتبه )پیمانکاری و یا مشاور خود نیاز به داشتن مهندس با سابقه مفید دارند و با توافق با مهندسین به ازای پرداخت حقوق ماهیانه و یا سالیانه به مهندس ،پس از وارد کردن مهندس در شرکت از وی وکالت تام الاختیار و مدت دار(با توجه به توافق انجام شده ) گرفته و اخذ رتبه را انجام خواهند داد.

موضوع وکالتنامه های شرکت

استفاده ی دیگر وکالتنامه های شرکتی برای افرادی است که در خارج از کشور حضور دارند ویا قادر به شرکت در جلسات سالیانه و یا فوق العاده شرکت نمی باشند.
علاوه بر وکالنامه ی محضری نوعی دیگر از امضاء وکالتی در شرکتها وجود دارد که برای افراد زیر ۱۸ سال که سهامدار شرکت هستند ولی و یا قیم وی می توانند ذیل اوراق را با درج کلمه ی وکالتا و ولایتا امضاء نمایند.

ادامه موضوع وکالتنامه های شرکت

لازم به ذکر است افراد زیر ۱۸ سال در ثبت شرکتها فقط می توانند به عنوان سهامدار یا شریک حضور داشته باشند و به عنوان هیئت رئیسه جلسه و یا هیئت مدیره و بازرس نمی توانند حضور داشته باشند. امید است که مقاله ارائه شده پیرامون موضوع وکالتنامه های شرکت  اطلاعات مفیدی را در اختیار شما قرار داده شده باشد در صورت هرگونه سوال و مشاوره میتوانید با کارشناسان موسسه حقوقی درسا تماس حاصل فرمایید همچنین در مواردی همچو ثبت شرکت ، ثبت برند ، اخذ کد اقتصادی ، موسسه حقوقی و وکالت محضری برای ثبت شرکت … نیز میتوانید از اطلاعات و تجربیات کارشناسان درسا بهرهمند شوید.