نحوه ثبت شرکت با مسئولیت محدود

نوشته شده در تاریخ: ۲۴ شهریور ۱۳۹۵

در این مقاله کارشناسان موسسه حقوقی درسا به نحوه ثبت شرکت با مسئولیت محدود میپردازند و بطور مختصر و مفید در طی سه مرحله توضیحات لازم را بیان می کنند.

نحوه ثبت شرکت با مسئولیت محدود

نحوه ثبت شرکت با مسئولیت محدود

نحوه ثبت شرکت با مسئولیت محدود

پیش تر در مقاله ای بطور مفصل به ثبت شرکت با مسئولیت محدود پرداخته شده است لذا در این مقاله صرفا به نحوه ثبت شرکت با مسئولیت محدود پرداخته میشود که برای ثبت آن مراحل زیر را باید بگذرانید.

  1. تکمیل دو برگ تقاضانامه و دو برگ شرکتنامه (مطابق نمونه ضمیمه) و اساسنامه که به امضای تمام شرکا باشد و سپس جهت پرداخت هزینه تعیین نام پس ازا خذ فیش به بانکهای معین مراجعه و فیش پرداختی را به واحد حسابداری اداره ثبت شرکتها ارائه واحد مزبور نسبت به ممهور نمودن برگ اظهارنامه اقدام می نماید.
  2. انتخاب نام بر اساس قوانین موجود انتخاب نام شرکت و در اختیار واحد تعیین نام اداره ثبت شرکتها قرار دادن و پس از تایید آن و آن را  بر روی برگه اظهارنامه و… درج مینماید .قابل ذکر است که پس از اخذ موافقت از موسسین مربوطه ، نام تایید شده باید در واحد تعیین نام ثبت دفتر شود.
  3. مدارک مورد نیاز را که در قسمت پایانی مقاله بیان میشود را تهیه و جهت تحویل به قسمت پذیرش مدارک اداره ثبت شرکتها داده و باید رسید دریافت شود و با توجه به تاریخ تعیین شده برای اعلام نتیجه در روز مشخص شده ( احدی از شرکا یا وکیل رسمی شرکت) به باجه اعلام نتیجه اداره ثبت شرکتها مراجعه نماید.

مدارک مورد نیاز

  •  ۲ برگ تقاضانامه
  •  ۲ برگ شرکتنامه
  •  ۲ جلد اساسنامه
  •  فتوکپی شناسنامه کلیه شرکا
  •  ارائه مجوز در صورت نیاز
  • ۲ نسخه صورتجلسه مجمع عمومی موسسین
  • ۲ نسخه صورتجلسه هیات مدیره

امید است که مقاله نحوه ثبت شرکت با مسئولیت محدود توانسته باشد مفید و مثمر ثمر واقع شده باشد در صورت اطلاعات بیشتر میتوانید به مقاله ثبت شرکت با مسئولیت محدود مراجعه کنید ویا با کارشناسان مجرب موسسه حقوقی درسا تماس حاصل فرمایید و همچنین در موارد دیگری همچو ثبت شرکت ، ثبت برند ، موسسه حقوقی ، اخذ کد اقتصادی و … نیز میتوانید از یک وکیل خوب در کرج و سایر نقاط در امور حقوقی مربوطه بهرهمند شوید.