انتشار خلاصه شرکتنامه

نوشته شده در تاریخ: ۳۱ مرداد ۱۳۹۵
در این مقاله کارشناسان موسسه حقوقی درسا با توجه به مراحل ثبت شرکت و اقدامات پس از آن به موضوع مهم انتشار خلاصه شرکتنامه میپردازند تا متقاضیان ثبت شرکت با آگاهی از آن اقدامات لازم را انجام دهند.

تخلفات کد اقتصادی و جرایم آن

نوشته شده در تاریخ: ۳۰ مرداد ۱۳۹۵
در این مقاله که به کوشش کارشناسان مجرب موسسه حقوقی درسا آماده گردیده به بررسی تخلفات کد اقتصادی و جرایم آن میپردازیم. امیدواریم این مقاله شما را در امر اخذ کد اقتصادی یاری نماید.

مراحل و زمان ثبت تغییرات شرکتها

نوشته شده در تاریخ: ۳۰ مرداد ۱۳۹۵
در این مقاله که به کوشش کارشناسان مجرب موسسه حقوقی درسا آماده گردیده به مراحل و زمان ثبت تغییرات شرکتها میپردازیم. امیدواریم این مقاله نیز همانند مقاله های قبلی چون ثبت شرکت ، تغییرات شرکتها  و ….  شما را در امر ثبت شرکت یاری نماید.

هدف از ثبت برند تجاری

نوشته شده در تاریخ: ۳۰ مرداد ۱۳۹۵
در این مقاله که به کوشش کارشناسان مجرب موسسه حقوقی درسا آماده گردیده به هدف از ثبت برند تجاری میپردازیم. امیدواریم این مقاله نیز همانند مقاله های قبلی چون ثبت برند ، ثبت برند جهانی و ….  شما را در امر ثبت برند یاری نماید.

تفاوت شرکت و موسسه

نوشته شده در تاریخ: ۲۹ مرداد ۱۳۹۵
در این مقاله کارشناسان موسسه حقوقی درسا میپردازند به تفاوت شرکت و موسسه تا افراد متقاضیانی که خواهان فعالیت در قالب موسسه و شرکت هستند با اطلاع از آن متناسب با فعالیت خود ، ثبت شرکت و یا ثبت موسسه کنند.

تفاوت شرکت و اشاعه

نوشته شده در تاریخ: ۲۹ مرداد ۱۳۹۵
کارشناسان موسسه حقوقی درسا با توجه به سوال های  فراوان کاربران درباره تفاوت شرکت و اشاعه اقدام به تهیه این مقاله کرده اند تا افراد بتوانند با خواندن این مقاله به پاسخ خود در امر ثبت شرکت برسند.

سرمایه در گردش

نوشته شده در تاریخ: ۲۹ مرداد ۱۳۹۵
کارشناسان موسسه حقوقی درسا پس از ارائه مقاله هایی در تعریف و مفهوم سرمایه ، در این مقاله به سرمایه در گردش و مفهوم سرمایه احتیاطی  می ‌ پردازند که هر فردی در تجارت خود چه ثبت شرکت کرده باشد و یا ن آگاهی از آن مهم است.

شرایط شکلی ثبت شرکت

نوشته شده در تاریخ: ۲۸ مرداد ۱۳۹۵
در این مقاله کارشناسان موسسه حقوقی درسا جهت اگاهی متقاضیان ثبت شرکت ، به شرایط شکلی ثبت شرکت می پردازند.

شرایط ثبت موسسه حقوقی

نوشته شده در تاریخ: ۲۸ مرداد ۱۳۹۵
در این مقاله کارشناسان موسسه حقوقی درسا می‌پردازند به شرایط ثبت موسسه حقوقی  که برای بسیاری از متقاضیان موسسه حقوقی که از آن آگاهی لازم را نداشته اند شرح داده شده است.

وضعیت حسابهای شرکت

نوشته شده در تاریخ: ۲۸ مرداد ۱۳۹۵
در این مقاله کارشناسان موسسه حقوقی درسا می‌پردازند به وضعیت حسابهای شرکت که برای بسیاری از متقاضیان ثبت شرکت که از آن آگاهی لازم را نداشته اند شرح داده شده است.
Page 3 of 1112345...10...آخرین »