دسته بندی برندها

نوشته شده در تاریخ: ۲۳ مرداد ۱۳۹۵
در این مقاله کارشناسان  موسسه حقوقی درسا میپرداند به دسته بندی برندها که از دید کلی به آن پرداخته شده است. تا افرادی که خواهان ثبت برند هستند از دسته بندی آن مطلع شوند.

تقاضانامه ثبت موسسه

نوشته شده در تاریخ: ۲۳ مرداد ۱۳۹۵
در این مقاله کارشناسان مجرب و وکلای موسسه حقوقی به از مقاله های ثبت موسسه و ثبت موسسه حقوقی به تقاضانامه ثبت موسسه میپردازند تا در حین ثبت آن مورد استفاده قرار گیرد.

ورشکستگی یکی از شرکا مطابق ماده ۱۳۸

نوشته شده در تاریخ: ۲۳ مرداد ۱۳۹۵
در این مقاله کارشناسان موسسه حقوقی درسا به تعریف ورشکستگی می پردازند و سپس ورشکستگی یکی از شرکا مطابق ماده ۱۳۸ را مورد بررسی قرار می دهند.

پایان کار تصفیه

نوشته شده در تاریخ: ۲۳ مرداد ۱۳۹۵
در این مقاله کارشناسان موسسه حقوقی درسا  به پایان کار تصفیه میپردازند تا شما را با قوانین پیرامون  ثبت شرکت و نحوه آن آشنا سازند.

تفاوت طلاق توافقی با طلاق خلع و مبارات

نوشته شده در تاریخ: ۲۲ مرداد ۱۳۹۵
در این مقاله که توسط کارشناسان مجرب و  وکیل طلاق توافقی موسسه حقوقی درسا تهیه شده است به موضوع تفاوت طلاق توافقی با طلاق خلع و مبارات و تعاریف آن ها پرداخته شده است.

کد اقتصادی شرکت چیست

نوشته شده در تاریخ: ۲۲ مرداد ۱۳۹۵
در این مقاله کارشناسان موسسه حقوقی درسا به تعریف کد اقتصادی می پردازند و به تعبیری کد اقتصادی شرکت چیست در این مقاله توضیح داده میشود تا افراد متقاضی اخذ کد اقتصادی با آگاهی از آن اقدام به ثبت نام آن نمایند.

اجباری بودن اخذ کد اقتصادی

نوشته شده در تاریخ: ۲۲ مرداد ۱۳۹۵
در این مقاله کارشناسان موسسه حقوقی درسا به اجباری بودن اخذ کد اقتصادی میپردازند تا با قوانین پیرامون اخذ کد اقتصادی جهت الزامی بون ثبت نام و دریافت مطلع شوند.

فرم های مورد استفاده در روند ثبت اظهارنامه

نوشته شده در تاریخ: ۲۲ مرداد ۱۳۹۵
در این مقاله به بررسی فرم های مورد استفاده در روند ثبت اظهارنامه شرکت می پردازیم. این مقاله که توسط کارشناسان موسسه حقوقی درسا آماده گردیده امیدواریم شما را در امر ثبت شرکت یاری نماید.

تقسیم سود و زیان

نوشته شده در تاریخ: ۲۲ مرداد ۱۳۹۵
در این مقاله به بررسی تقسیم سود و زیان شرکت می پردازیم. این مقاله که توسط کارشناسان مجرب موسسه حقوقی درسا آماده گردیده امیدواریم شما را در امر ثبت شرکت یاری نماید.

اختراع تکمیلی

نوشته شده در تاریخ: ۲۱ مرداد ۱۳۹۵
در این مقاله به بررسی اختراع تکمیلی می پردازیم. این مقاله که توسط کارشناسان موسسه حقوقی درسا آماده گردیده امیدواریم شما را در امر ثبت اختراع  یاری نماید.
Page 5 of 11« اولین...34567...10...آخرین »