روزنامه رسمی چیست؟

نوشته شده در تاریخ: ۲۳ شهریور ۱۳۹۵
در این مقاله کارشناسان موسسه حقوقی درسا به روزنامه رسمی که امر مهم و یکی از دغدغه های متقاضیان ثبت شرکت می باشد ، می پردازند.

اهداف ثبت شرکت تعاونی

نوشته شده در تاریخ: ۲۳ شهریور ۱۳۹۵
در این مقاله کارشناسان موسسه حقوقی درسا به اهداف ثبت شرکت تعاونی که امر مهم و یکی از دغدغه های متقاضیان ثبت شرکت می باشد ، می پردازند.

تکالیف اشخاص ثالث در اخذ کد اقتصادی

نوشته شده در تاریخ: ۲۲ شهریور ۱۳۹۵
در این مقاله کارشناسان موسسه حقوقی درسا به تکالیف اشخاص ثالث در اخذ کد اقتصادی که امری است که برای متقاضیان اخذ کد اقتصادی بسیار مهم می باشد میپردازند .

گواهی ارزش افزوده

نوشته شده در تاریخ: ۲۱ شهریور ۱۳۹۵
در این مقاله که به کوشش کارشناسان مجرب موسسه حقوقی درسا آماده گردیده درباره گواهی ارزش افزوده بحث میشود امیدواریم این مقاله شما را در امر اخذ کد اقتصادی یاری نماید.

تغییر موضوع در شرکت سهامی خاص

نوشته شده در تاریخ: ۲۰ شهریور ۱۳۹۵
در این مقاله که به کوشش کارشناسان مجرب موسسه حقوقی درسا آماده گردیده درباره تغییر موضوع در شرکت سهامی خاص بحث میشود امیدواریم این مقاله شما را در امر تغییرات شرکتها یاری نماید.

تبدیل شرکت ایرانی به شرکت خارجی

نوشته شده در تاریخ: ۲۰ شهریور ۱۳۹۵
در این مقاله که به کوشش کارشناسان مجرب موسسه حقوقی درسا آماده گردیده درباره تبدیل شرکت ایرانی به شرکت خارجی بحث میشود امیدواریم این مقاله شما را در امر ثبت شرکت یاری نماید.

ثبت بین المللی علائم تجاری

نوشته شده در تاریخ: ۲۰ شهریور ۱۳۹۵
کارشناسان موسسه حقوقی درسا در این مقاله به  ثبت بین المللی علائم تجاری می‌پردازند تا متقاضیان ثبت برند با آگاهی از آن‌ها اقدام به انجام مراحل برندی که در انتها به ثبت نمیرسد ، نپردازند.

لیست اسامی خاص برای نام شرکت ها

نوشته شده در تاریخ: ۲۰ شهریور ۱۳۹۵
در این مقاله که به کوشش وکلای مجرب موسسه حقوقی درسا آماده گردیده درباره لیست اسامی خاص برای نام شرکت ها بحث میشود امیدواریم این مقاله شما را در امر ثبت شرکت یاری نماید.

باید و نباید های ثبت شرکت (سهامی خاص و عام )

نوشته شده در تاریخ: ۲۰ شهریور ۱۳۹۵
در این مقاله که به کوشش کارشناسان مجرب موسسه حقوقی درسا آماده گردیده درباره باید و نباید های ثبت شرکت (سهامی خاص و عام ) بحث میشود امیدواریم این مقاله شما را در امر ثبت شرکت یاری نماید.

نیازمندی های ثبت شرکت با مسئولیت محدود

نوشته شده در تاریخ: ۱۹ شهریور ۱۳۹۵
در این مقاله که به کوشش کارشناسان مجرب موسسه حقوقی درسا آماده گردیده درباره نیازمندی های ثبت شرکت با مسئولیت محدود بحث میشود امیدواریم این مقاله شما را در امر ثبت شرکت یاری نماید.
Page 3 of 1412345...10...آخرین »