باید و نباید های ثبت شرکت تعاونی

نوشته شده در تاریخ: ۱۹ شهریور ۱۳۹۵
در این مقاله که به کوشش کارشناسان مجرب موسسه حقوقی درسا آماده گردیده درباره باید و نباید های ثبت شرکت تعاونی بحث میشود امیدواریم این مقاله شما را در امر ثبت شرکت یاری نماید.

انواع سهام و مسائل مربوط

نوشته شده در تاریخ: ۱۹ شهریور ۱۳۹۵
در این مقاله که به کوشش کارشناسان مجرب موسسه حقوقی درسا آماده گردیده درباره انواع سهام و مسائل مربوط  بحث میشود امیدواریم این مقاله شما را در امر ثبت شرکت یاری نماید.

رکن های تصمیم گیری در شرکت تعاونی

نوشته شده در تاریخ: ۱۹ شهریور ۱۳۹۵
در این مقاله که به کوشش کارشناسان مجرب موسسه حقوقی درسا آماده گردیده درباره رکن های تصمیم گیری در شرکت تعاونی بحث میشود امیدواریم این مقاله شما را در امر ثبت شرکت یاری نماید.

رابطه حقوقی شرکت با دارندگان اوراق قرضه

نوشته شده در تاریخ: ۱۸ شهریور ۱۳۹۵
در این مقاله که به کوشش کارشناسان مجرب موسسه حقوقی درسا آماده گردیده درباره رابطه حقوقی شرکت با دارندگان اوراق قرضه بحث میشود امیدواریم این مقاله شما را در امر ثبت شرکت یاری نماید.

اوراق قرضه

نوشته شده در تاریخ: ۱۸ شهریور ۱۳۹۵
در این مقاله که به کوشش کارشناسان مجرب موسسه حقوقی درسا آماده گردیده درباره اوراق قرضه بحث میشود امیدواریم این مقاله شما را در امر ثبت شرکت یاری نماید.

تبدیل شرکت سهامی خاص به شرکت با مسئولیت محدود

نوشته شده در تاریخ: ۱۸ شهریور ۱۳۹۵
در این مقاله که به کوشش کارشناسان مجرب موسسه حقوقی درسا آماده گردیده درباره مدارک لازم تبدیل شرکت سهامی خاص به شرکت با مسئولیت محدود بحث میشود امیدواریم این مقاله شما را در امر ثبت شرکت یاری نماید.

حق و حقوق و حمایت از علامت تجاری

نوشته شده در تاریخ: ۱۷ شهریور ۱۳۹۵
در این مقاله به بررسی نحوه حق و حقوق و حمایت از علامت تجاری میپردازیم. امیدواریم این مقاله که توسط کارشناسان مجرب موسسه حقوقی درسا آماده گردیده شما عزیزان را در امر ثبت برند یاری نماید.

تمدید، تغییرات و انتقالات برند

نوشته شده در تاریخ: ۱۷ شهریور ۱۳۹۵
در این مقاله به بررسی نحوه تمدید، تغییرات و انتقالات برند میپردازیم. امیدواریم این مقاله که توسط کارشناسان مجرب موسسه حقوقی درسا آماده گردیده شما عزیزان را در امر ثبت برند یاری نماید.

شرایط لازم اعطای نمایندگی حقوقی بیمه

نوشته شده در تاریخ: ۱۷ شهریور ۱۳۹۵
در این مقاله که به همت وکلای مجرب موسسه حقوقی درسا در زمینه ثبت شرکت آماده گردیده در مورد شرایط لازم اعطای نمایندگی حقوقی بیمه بحث میشود امیدواریم شما عزیزان را یاری نماید.

شرایط ثبت شرکت بیمه

نوشته شده در تاریخ: ۱۷ شهریور ۱۳۹۵
این مقاله که توسط کارشناسان مجرب موسسه حقوقی درسا آماده گردیده درباره شرایط ثبت شرکت بیمه در امر ثبت شرکت بحث میشود امیدواریم ای مقاله شما را در امر ثبت شرکت یاری نماید.
Page 4 of 14« اولین...23456...10...آخرین »